پس از آتش سوزی بزرگی که روز گذشته هست و نیست زلزله زدگان سرپل ذهاب را خاکستر کرد گزارش صحنه از این قرار بود که ماشینهایی که برای مهار آتش به منطقه اعزام شده بودند هیچکدام کارایی نداشتند. یکی از آنها اصلا آب نداشت و سه تای دیگ هم شلنگهایشان خراب بود.

شرح کامل جریان به قرار زیر است:

روز شنبه۴ فروردین۹۷ تعدادی از چادرهای مردم زلزله زده پاونار  در  سرپل ذهاب در آتش سوخت. این آتش سوزی بر اثر اتصال یکی از تیرهای برق شروع و به دلیل تند باد چادرها و کانکسهای زلزله زدگان را در هم کوبید و خاکستر کرد. شعله های آتش گسترده شد و ده کانکس را طعمه خود کرد اما از مدیران بی لیاقت شهرداری کاری برنیامد.

سه ماشین برای اطفای آتش سوزی به محل اعزام شد که یکی آب نداشت و سه تای دیگر هم شلنگ نداشتند و مردم با ظروف اقدام به ریختن آب بر روی آتش و مهار آن کردند به همین دلیل خسارات فراوانی به مردم وارد آمد.

بعد از حضور سه ماشین آتش نشانی در محل حادثه برای اطفای حریق، به علت خرابی شلنگ ماشین های آتش نشانی و نیز خالی بودن منبع یکی از آنها، مردم با وسایل در دسترس از جمله شیر های آب خانگی و خاک و شن و ماسه اقدام به اطفای آتش کردند که سرانجام با همکاری مردم و حضور چهارمین ماشین آتش نشانی، آتش سوزی پس از ساعاتی پایان یافت.

این حادثه به مصدومیت شدید یکنفر منجر شده است.

در حال حاضر ساکنین چادر و کانکس‌های آتش گرفته در شرایط نابسامانی به سر می برند، چون تمام وسایل باقی مانده زندگی آنان از زلزله در آتش سوزی امشب به کلی از بین رفت و زلزله زدگان در حال حاضر به وسایل و مایحتاج عمومی از قبیل چادر و وسایل خوراکی نیاز دارند!

یکی از اهالی گفته است شهرداری تنها تجهیزاتی که برای سرکوب مردم باشد را آماده نگه میدارد! مثلا لودرهای تخریب خانه های مردم همیشه آماده هستند اما آب را در منابع ماشین آتش نشانی نمی ریزند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy