به آتش کشیدن کامیون حمل مهمات یگان ویژه در مسیر ورزنه و انفجار مهمات داخل آن + فیلم

97

به آتش کشیدن کامیون حمل مهمات یگان ویژه در مسیر ورزنه با انفجار مهمات همراه شد روز شنبه۲۶اسفند۹۶ یک کامیون حامل مهمات به سمت ورزنه برای سرکوب کشاورزان در حال حرکت بود مورد آتش سوزی قرار گرفت.

کامیون حمل مهمات یگان ویژه که حامل مهمات برای سرکوب کشاورزان محروم بود به طور کامل سوخت.

با توجه به اینکه این کامیون برای سرکوب مردم ورزنه بخصوص کشاورزان رهی این محل بود انفجار خودرو در خیابان باعث سرو صدای بسیار زیاد به دلیل انفجارت مهمات داخل خودرو بود.

شدت آتش به حدی بود که مهمات را هم مشتعل و به اطراف شلیک میکرد.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy