انتقال وحشیانه آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی به بند دیگری در زندان قرچک

52
انتقال وحشیانه آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی به بند دیگری در زندان قرچک
انتقال وحشیانه آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی به بند دیگری در زندان قرچک

زندانیان سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی با برخوردی وحشیانه به یک بند دیگر زندان قرچک ورامین منتقل شدند. این در حالیست که گلرخ ابراهیمی در اعتصاب غذا با افت فشار خون و مشکل کلیه بیش از ۱۳کیلو از وزن خود را از دست داده است.

گلرخ در سی و پنجمین روز اعتصاب غذاست که حدود یک هفته آن در اعتصاب خشک بسر برده است.

با این وجود گلرخ ابراهیمی ایرایی بر ادامه اعتصاب غذای خود مصمم است و تا رسیدن به خواسته اش که انتقال به زندان اوین است به این اعتصاب ادامه میدهد.

بر اساس گزارشهای رسیده؛ زندانی سیاسی آتنا دائمی در تماس تلفنی خود با خانواده گفته است: مسئولین زندان قرچک ورامین قصد انتقال وی و گلرخ ابراهیمی به بند مادران را داشته اند.

پرسنل زندان قرچک ورامین وارد اتاق این دو زندانی سیاسی شده و تلاش کردند با توهین و تحقیر آنها را به بند مادران منتقل کنند.

اما آتنا و گلرخ به این انتقال اعتراض کرده و گفته اند که تا روشن شدن دلیل تبعیدشان به زندان قرچک به داخل بند نخواهند رفت.

در نهایت روز ۲۱ اسفند ماه؛ مامورین گارد با واردشدن به  قرنطینه پس از تهدید  و ایجاد فضای رعب و وحشت و توهین کشان کشان این دو زندانی را به بند مادران منتقل کردند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy