رشد بحران بانکی و اقتصادی در آستانه نوروز

67
رشد بحران بانکی و اقتصادی در آستانه نوروز
رشد بحران بانکی و اقتصادی در آستانه نوروز

رشد بحران بانکی و اقتصادی در آستانه نوروز  در آستانه نوروز و در حالیکه بخش بزرگی از جامعه مصیبت‌زده میهن امان با فقر و تهی‌دستی دست و پنجه نرم می کنند و در حالیکه بسیاری از سفره ها اکنون حتی از نیازهای اولیه نیز خالی شده اند، داده های حکومتی همچنان سخن از چشم انداز تیره و تار برای خروج از بحران‌های اقتصادی و مالی دارند.

بر این اساس افزایش شدید نرخ ارزهای خارجی و افت شدید ارزش پول ملی طی ماه های اخیر اکنون به بروز تنش‌های شدید در بخش های اقتصادی و تولیدی کشور راه برده است.

براین منطق بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی در دیکتاتوری ولی فقیه همه باهم براین باور هستند که چشم انداز شکست توافق اتمی به تشدید بحران‌ بانکی و مالی و اقتصادی در دیکتاتوی موجود در ایران راه برده، بطوریکه اکنون در منطق خود کل و موجودیت نظام  را هدف قرارخواهد داد.

یکی از کارشناسان به روز ۱۹اسفند به عصر ایران میگوید: «اگر برجام هم با شکست روبرو شود قطعا بحران های شدید تری در اقتصاد را شاهد خواهیم بود. در چنین شرایطی اگر ما سیاست های کلان خودمان را تغییر ندهیم و این روند به تقابل مستقیم منتهی شود ضربه های شدیدی هم اقتصاد و هم کل نظام خواهند خورد».

در ادامه این مصاحبه میگوید: «اگر خروج از برجام اتفاق بیفتد قطعا اولین نتیجه آن کاهش درآمد دولت است و از آنجا که دولت خودش بزرگترین مصرف کننده است، کلیت اقتصاد نیز با مشکل روبرو می شوند. شرکت ها و تولید کننده‌های خصوصی نیز به دلیل مواجه شدن با محدودیت‌های نقل و انتقال پول و بیمه با مشکل جدی روبرو می شوند».

ترجمان تغییر سیاست های کلان نیز همان گوشزد به ضرورت ریل عوض کردن در سیاست اقتصاد مقاومتی می باشد که اکنون مردم میهن‌مان با تبعات مخرب آن و با قفل شدن کامل تولید، افزایش گرانی، رشد بیکاری، فقر دست و پنجه نرم می کنند.

این وضعیت در حالی است که: «شاخص های اقتصادی و هم عوامل سیاسی بر روی ارزش پول ملی» تاثیر گذاشته اند بطوریکه دولت روحانی در این بلبشو نقش «سی درصدی» در بروز بحران ارز باهدف «تامین کسر بودجه» برای حکومت را ایفا کرده است.

بدین سان ملاحظه می شود که چگونه حاکمیت از هرگونه فرصتی برای غارت، و برهم زدن تعادل اقتصادی و مالی جامعه برای پر کردن جیب‌های خود استفاده می‌کند و بدین سان با سیاست‌های مخرب خود، صحنه‌گردان تمامی بحران‌ها می‌باشد.

این تحلیلگر در ادامه به وجود سه بحران «بانکی، خالی شدن صندوق های بازنشستگی و بحران رکود گسترده اقتصادی» اشاره میکند و میگوید بروز بحران اقتصادی در پی شکست سیاست‌های ارزی امری مسجل است. و از صنایع خودرو مثال میزند که  مواد اولیه وقطعات وارداتی دارند تاثیرات منفی از این افزایش نرخ خواهند گرفت.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy