چهارشنبه سوری و امتیازات ما نسبت به دشمن با همه ترفندها و وسایل

82
چهارشنبه سوری و امتیازات ما نسبت به دشمن با همه ترفندها و وسایل
چهارشنبه سوری و امتیازات ما نسبت به دشمن با همه ترفندها و وسایل

 سه‌شنبه ۲۲اسفند که پاسدار رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران اعلام کرد که به مناسبت چهارشنبه سوری: «از ساعت ۲بعدازظهر این روز کلیهٴ نیروهای سرکوبگر انتظامی (و طبعاً همه انواع نیروهای امنیتی و اطلاعات اونیفورم پوش و شخصی پوش) برای مقابله با مردم و جوانان قیام آفرین به‌حالت ‌آماده باش صددرصد می‌آیند» و به این  ترتیب شروع رویارویی را با آماده باش اعلام کرد.

در این رویارویی، یک طرف، نیروهای حاکم، که ظاهرا از همه امکانات و وسایل، از انواع سلاحها، از یک دستگاه عریض و طویل تبلیغاتی و از یک هوچیگری بی‌حد و حصر و از همه مهمتر، از ماشین جهنمی سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام برخوردار است در مقابل نیرویی که ظاهراً دستش از همه امکانات خالی است.

اما این ظاهر قضیه است و می‌تواند گمراه‌کننده باشد. از قضا این جبهه، جبهه مردم و جوانان قیام‌آفرین امکانات و توانمندیهای عظیمی دارد که دشمن از آنها محروم است. این امکانات و توانمندیها عبارتند از:

 نیروی انسانی کماً و کیفاً بسیار برتر؛ عاملی که در هر جنگی عامل تعیین‌کننده است. توده‌های عظیم مردم، ارتش بیکاران و گرسنگان، توده‌هایی که جز زنجیرها و دردهای خود چیزی برای از دست دادن ندارند و محروم از نان و کار و آزادی، عطشی سوزان، انگیزه‌یی بسیار نیرومند و آمادگی برای فدا در هجوم به‌ قلعهٴ غارتگران حاکم دارند.

مهمتر این‌که قیام ۷دی نشان داد که این توده‌ها انگیزه بسیار قوی برای درافتادن با حکومت را دارند.

توده هایی دارای شعور سیاسی هستند. این شعور در شعار  «اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمام ماجرا» درخشید و نشان داد که مردم اراده کرده اند که تمامیت این حکومت را از بین ببرند. یک نیرو با انگیزه رهایی از تمامیت فقر و ظلم و شکنجه و اعدام و دربدری، آنها هر چه قیام پیش برود بیشتر با هم متحد میشوند.

هیچکدام از انگیزشهای انقلابی مردم در عوامل حکومت وجود ندارد، انگیزش نیروهای حکومت پول و انگیزه های مادی و فردی است و هرچه قیام پیش برود از هم گسیخته تر میشوند و ریزش فراون تر!

امروز دیگر هیچ‌یک از نیروهای انتظامی و مزدوران دشمن احساس امنیت در خیابانها و حتی در خانه هایشان ندارند. هر حرکت مردم با سرعت بیشتر از قبل روحیه آنها را تضعیف می‌کند. ایرانیان در موقع شورش و حق خواهی متحد و قوی میشوند و این یک سرمایه عظیم، مادی و معنوی است. قیام دیماه خلاصه دو عبارت بود قدرت برتر نیروی مردم و ضعف و شکنندگی و آسیب‌پذیری حکومت!

شرایط بین‌المللی به نفع ماست، در این مرحله از نبرد مردم ایران با حکومت دیکتاتوری شرایط بین المللی و منطقه ای بسیار مساعد است زیرا به‌دلیل سالها صدور تروریزم و جنگ‌افروزی در منطقه و در جهان،  واقعیت برای دنیا اثبات شده که با وجود حکومت آخوندی در ایران خبری از ثبات، صلح و امنیت در منطقه و در جهان وجود نخواهد داشت.

به همین دلیل حکومت زیر انواع مختلف فشارهای سیاسی و اقتصادی بین‌المللی است.

دشمن این واقعیت را با تمام وجود دریافته است. این وحشت را در همه روزهای پس از قیام تا اکنون که در اظهارات و مطالب تمامی مسولین نظام و رسانه های وابسته موج می‌زند، اما فراتر از همه آنها، تنها کافی است به‌ آخرین سخنرانی خود خامنه ای روز۱۷دی، اشاره کنیم او ترس خود را چنین بیان کرد:

«همین چند ماه قبل از این، به‌قول خودشان در اتاق فکر دور هم نشستند، بحث کردند، تلاش کردند، برای جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی کردند، زمان هم معیّن کردند، دی‌ماه، بهمن‌ماه، اسفندماه -یعنی همین ایّامی که من و شما در آن هستیم- که در دی‌ماه این کار را می‌کنیم، در بهمن این کار را می‌کنیم، در اسفند هم این کار را می‌کنیم، تا آخر سال هم بساط جمهوری اسلامی را جمع می‌کنیم»

بنا بر این ما هم در حالت آماده باش چهارشنبه سوری هستیم بجنگ تا بجنگیم، در هر محله ما آشنایی کافی به منطقه داریم، همسایه ها را به خوبی میشناسیم و با هم متحد و همدست هستیم.

میتوانیم پس از انجام برنامه مورد نظر خود سریعا از منطقه دور شویم! میتوانیم مزدوران را به نقطه دلخواه خود راهنمایی کنیم و پس از تنبیه آنان از محل دور شویم و .. هر برنامه ای که داریم را در منطقه خودمان عملی کنیم این امتیاز مهمی است که دشمن از آن بی بهره است. از امروز دیگر دشمن نباید احساس امنیت کند. و باید از ما بسیار بترسد.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy