چهارشنبه سوری کرمانشاه با فریادهای مرگ بر دیکتاتور شهر در دست جوانان بود+ فیلم

130

امروز سه شنبه ۲۲اسفند۹۶ در مراسم چهارشنبه سوری در خیابان نوبهار جوانان کرمانشاه خوش درخشیدند.

نیروهای انتظامی و بسیج و وحشی های گارد و غیره حریف جوانان کرمانشاهی نشدند و فریادهای مرگ بر دیکتاتور آنها فضا را پر کرده بود.

همه فیلمهای چهارشنبه سوری را تلگرام ما ببینید

http://t.me/Iran_news_ajancy