سهیل عربی با حال وخیم در بیهوشی ناشی از اعتصاب خشک به بند شرارتی ها منتقل شد

75
سهیل عربی با حال وخیم در بیهوشی ناشی از اعتصاب خشک به بند شرارتی ها منتقل شد
سهیل عربی با حال وخیم در بیهوشی ناشی از اعتصاب خشک به بند شرارتی ها منتقل شد

سهیل عربی بعد از ۴۸روز اعتصاب غذا که بیش از یکهفته آن اعتصاب خشک بوده است اکنون ممنوع الملاقات است.

 تا دوشنبه شب حال وی وخیم تر شده و قند خون وی روز گدشته به ۲۸ رسید و فشارخونش به روی ۸ رسیده است. علیرغم این وضعیت ؛ سهیل مانع از تزریق سرم شده است.

سهیل تا ظهر روز دوشنبه ۲۱ اسفند در تیپ۲ بند۳ زندان تهران بزرگ محبوس بوده است. عصر دوشنبه وی را به تیپ۱ زندان که محل جرائم شرارتی است منتقل کردند.

در حالی که سهیل عربی در شرایط بسیار وخیم و هشداری قرار دارد؛ مسئولین زندان تهران بزرگ از ملاقات مادر وی ممانعت بعمل آوردند

در همین حال جمعی از زندانیان سیاسی زندان ارومیه روز دوشنبه ۲۱ اسفند ماه؛ طی پیامی به زندانی سیاسی سهیل عربی بخاطر مقاومت و ایستادگی‌اش در برابر ظلم و ستم ادامه اعتصاب خشک؛ به وی درود فرستادند و حمایت خود را از خواسته های برحق سهیل عربی اعلام کردند.

این زندانیان در پیام خود همچنین اعلام کردند که با تمام وجود از سهیل عربی و سایر رندانیان سیاسی در بند حمایت می کنیم و هر آنچه که از دستمان برآید برای محقق کردن خواسته هایشان انجام خواهیم داد و تا آخرین لحظه پا به پای سهیل و سایر زندانیان همراهیم و ایستادگی می کنیم.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy