آتش زدن بسیج لواسانات تهران در گرامیداشت چهارشنبه سوری

149

امروز سه شنبه ۲۲اسفند ۹۶ مردم لواسانات تهران با آتش زدن بسیج لواسانات تهران چهارشنبه سوری را گرامی داشتند.

همچنین در شهر مشهد با پرتاب نارنجک به سمت خودروهای ایستگاه های عملیاتی وابسته به حکومت آتش نحسی حکومت را از خود به دور کردند

پرتاب نارنجک‌های دست‌ساز به خودروی عملیاتی ایستگاه شماره ۱۴ آتش‌نشانی 

امروز روز سه شنبه۲۲اسفند۹۶ جوانان پرشور در مشهد؛ با نارنجک‌های دست‌ساز به خودروی عملیاتی ایستگاه شماره ۱۴ آتش‌نشانی تهاجم کردند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy