ماه‌های ژانویه و فوریه ۲۰۱۸ بیش از یک هزار کودک در سوریه کشته شده‌اند

42
ماه‌های ژانویه و فوریه ۲۰۱۸ بیش از یک هزار کودک در سوریه کشته شده‌اند
ماه‌های ژانویه و فوریه ۲۰۱۸ بیش از یک هزار کودک در سوریه کشته شده‌اند

به گزارش یونیسف تنها در ماه‌های ژانویه و فوریه ۲۰۱۸ بیش از یکهزار کودک در سوریه کشته شده‌اند. حدود ۷۵۰ هزار کودک نیز دچار معلولیت‌های جسمی و روحی ناشی از جنگ شده‌اند. ۲۰۰ هزار کودک در غوطه شرقی در محاصره هستند.

سازمان‌های امدادی و کمک‌رسانی بیلانی دردآور از جنگ سوریه ارائه کرده‌اند؛ جنگی که اکنون هفت سال است، جریان دارد.

یونیسف، صندوق کمک به کودکان سازمان ملل روز دوشنبه (۱۲ مارس / ۲۱ اسفند) تازه‌ترین گزارش خود درباره جنگ و خونریزی در سوریه را منتشر کرده است.

طبق این گزارش بیش از یک و نیم میلیون انسان در سوریه بر اثر جنگ، صدمه‌های جسمی و روحی دیده‌اند. بیش از نیمی از شهروندان سوریه نیز آواره شده و یا به خارج از کشور گریخته‌اند یا در داخل خاک این کشور آواره هستند.

در گزارش یونیسف همچنین آمده که در پی جنگ و درگیری‌ها در این کشور در حال حاضر ۸۶ هزار نفر از شهروندان سوریه، عضوی از بدن خود را از دست داده‌اند.

این سازمان هشدار داده است، عدم دسترسی به کمک‌های پزشکی و روانشناختی اغلب سبب می‌شود که زخم‌های قربانیان جنگ در سوریه به کندی بهبود یابد و در برخی موارد حتی وضعیت آنان وخیم‌تر شود. بسیاری از کودکان اعضای خانواده و بستگان خود را در جنگ از دست داده و فردی را ندارند که از آنها سرپرستی کند.

یونیسف می‌کوشد، از طریق پروژه‌های گوناگون در منطقه به کودکان توان‌خواه کمک کند و بازگشت آنها به مدرسه را ممکن سازد.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy