کارگران گروه ملی فولاد اهواز در بیست ویکمین روز اعتراض وسط خیابان نشستند

83
کارگران گروه ملی فولاد اهواز در بیست ویکمین روز اعتراض وسط خیابان نشستند

دوشنبه۲۱اسفندماه۹۶ کارگران گروه ملی فولاد اهواز در پاسخ به فراخوان قبلی بیست و یکمین روز اعتصاب خود را مقابل استانداری اهواز در این شهر آغاز کردند.

 کارگران با نشستن روی زمین خیابان را مسدود کردند و سپس برای خودروهایی که صف کشیده بودند شعار می‌دادند:

«همشهری بهوش باش ما کارگری نه اوباش».

کارگران اعتصابی سپس به سمت کیانپارس راهپیمایی کردند و شعار می‌دادند:

«هیهات من الذله».

این کارگران فولاد اهواز ظرف ۲۱ روز اعتصاب و اعتراض خود هر روز به جلوی استانداری می آیند و هر روز اعتصاب و اعتراض میکنند. روز گذشته در خیابانهای اهواز راهپیمایی کردند.

کارگران تا کنون علاوه بر رفتن به جلوی کارخانه بستن درب کارخانه رفتن به مقابل استانداری و راهپیمایی در شهر به طرف کارخانه و به نماز جمعه هم رفته اند اما از امام جمعه بی خاصیت اهواز نیز کاری برای کارگران انجام نشده است.

کارفرما تهدید میکند و کارگران اعتراض و راهپیمایی، تاکنون کارگران فولاد اهواز را بارها ضرب و شتم نموده و به زندان هم برده اند اما کارگران حقوق عقب افتاده بیش از ۶ماهشان را طلب دارند و گفته اند تا قران آخر پولشان را از کارفرما پس خواهند گرفت. یکی از کارگران گفته است این کارخانه قراداد برای خرید هوایپیما بسته است اما از دادن حقوق کارگران خودداری میکند و قصد خوردن حق کارگران را دارند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy