تجمع اعتراضی کسبه پلاسکو در تهران، کارکنان راه آهن درود و کارکنان موسسه ملل خرم آباد

65

صبح امروز دوشنبه ۲۱ اسفند ۹۶ علاوه بر تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان و تظاهرات صدها نفر از کارگران فولاد اهواز و… کسبه پلاسکو پس از بیش از یکسال سردواندن مجددا در مقابل ساختمان سوخته این مجتمع تجمع کردند.

همزمان کارگران و کارکنان راه آهن درود برای حقوق معوقه نه ماهه و کارکنان موسسه ملل هم در اعتراض به اخراج وعدم دریافت حقوق و عیدی تجمع مشابهی تشکیل داده بودند.

تجمع اعتراضی کسبه پلاسکو برای دومین بار طی یک هفته 

صبح امروز دوشنبه ۲۱اسفندماه۹۶ کسبه پلاسکو برای دومین بار طی یک هفته در اعتراض به بی‌عملی برای سامان دادن این ساختمان تجاری کسبه پلاسکو مقابل ساختمان سوخته این مجتمع تجمع کردند.

معترضین برای پاسخ نداندن به اعتراضات مردم شعار می‌دادند:« ملک مارو دزدیدن ای مرگ بر اسراییل» و «ای مرگ بر دروغگو».

کسبه پلاسکو با تاکید بر ادامه‌دار بودن اعتراضاتشان تا رسیدن به خواسته شعار می‌دادند:«ما که خاموش نمی‌شیم این بار کفپوش می‌شیم».

تجمع اعتراضی کارگران و پیمانکاران راه آهن دورود – خرم آباد 

کارگران و پیمانکاران راه آهن دورود – خرم آباد شرکت امیدپارس خاتم انبیاء در اعتراض به عدم دریافت ۹ ماه حقوق عقب افتاده خود؛ دست به تجمع و اعتراض زدند.

آنان بر روی دستنوشته هایشان نوشته اند:

ما هم کارکنان راه آهن هستیم

تبعیض را متوقف کنید

خرم آباد تجمع اعتراضی کارکنان موسسه ملل

صبح امروز ۲۱ اسفند ماه؛ جمعی از کارمندان موسسه ملل(وحدت) در خرم آباد در اعتراض به اخراج و ندادن حقوق و عیدی خود در مقابل درب ورودی این موسسه غارتگری دست به تجمع و اعتراض زدند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy