پیام مادر سهیل عربی به داد فرزندم برسید او زیر بار ذلت نمیرود+ فایل صوتی

80

مادر سهیل عربی امروز از مردم استمداد خواست و درخواست کمک نمود، این پیام پس از آخرین پیام سهیل عربی و تاکید بر ادامه اعتصاب غذا نوشته شده است.

خدمت همه ملت ایران سلام عرض می کنم

من فرنگیس مظلوم هستم مادر سهیل عربی

خواستم به این وسیله به اطلاع همه برسانم که سهیل اصلا حالش خوب نیست. امروز دوباره خبردار شدم که فرزندم را زدند و حالش بد شد او را به بهداری بردند. می خواستند سرم به او بزنند مانع شد دوباره او را زدند. این وضع تا کی می خواهد ادامه پیدا کند؟

اعتصاب تنها وسیله دفاع یک زندانی از حقوق خودشه. آنها سهیل را آزار و اذیت می کنند که تن به ذلت بدهد و سهیل زیر بار ذلت نمی رود. این حق سهیل است که علیه ظلم و بی عدالتی اعتصاب کند. او بی گناه ا ست و حق را  گفته و دنبال آزادی است. سهیل باید آزاد باشد.

 تا کی می خواهد این طور باشد؟ چرا باید همه را اذیت کنند؟ چرا فرزند من به خاطر اعتصاب باید کتک بخورد؟ اعتصاب حق هر زندانی است. به چه حقی او را می زنند؟

من مادر سهیل عربی از همه مردم آزاده و حامیان حقوق بشر می خواهم که برای دادخواهی حق فرزندم حمایت اش کنند و به دادش برسند. ممنون از همه مردم.

سهیل هم امروز در یک پیام از زندان بر ادامه اعتصاب غذا تاکید کرد.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy