جزییات درگیری در دانشگاه پلی تکنیک بین دانشجویان معترض و وحوش بسیجی +فیلم

144

صبح امروز ۲۰اسفند ۹۶ جمعی از دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک(امیرکبیر) تهران در اعتراض به احکام سنگین و بازداشت دانشجویان این دانشگاه تجمعی برگزار کردند. آنها شعار میدادند زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

این تجمع مسالمت آمیز به حمله بسیج دانشجویی به این دانشجویان انجامید.
فیلم کوتاهی از حمله اعضای بسیج‌دانشجویی به تجمع مسالمت‌آمیز دانشجویان پلی‌تکنیک تهران

بسیج با در دست گرفتن پلاکاردها و پرچم هایی در حمایت از سرکوب دانشجویان معترض؛ به تجمع دانشجویان حمله ور شدند. این وحوش با حمایت از مسولین دانشگاه امیرکبیر تداش در بهم زدن این تجمع را داشتند و اقدام به پاره کردن دست نوشته ها و ضرب و شتم دانشجویان کرد که دانشجویان با شعارهای الله اکبر و بی شرف بی شرف تلاش کردند آنها را از جمع خود برانند

دانشگاه پلی‌تکنیک سپس اقدام به خواندن سرود متحدانه یار دبستانی نمودند.

دانشجوی بازداشتی آزاد باید گردد

سرود خوانی دانشگاه پلی‌تکنیک تهران در تجمع اعتراضی امروز در اعتراض به دستگیری یارانشان

دانشجویان با شعارهای دانشجوی باغیرت حمایت حمایت تلاش در جلب حمایت دوستان دانشجوی خود کردند. در این تجمع مسالمت آمیز بسیج دانشجویی تلاش کرد با وارد شدن به صفوف دانشجویان دختر و ضرب و شتم آنان را از صحنه اعتراض بیرون کند که با حمایت دانشجویان دیگر از دختران دانشجو مواجه شدند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy