وضعیت حمیدرضا امینی در نهمین روز اعتصاب غذای خشک وخیم است

120
وضعیت حمیدرضا امینی در نهمین روز اعتصاب غذای خشک وخیم است
وضعیت حمیدرضا امینی در نهمین روز اعتصاب غذای خشک وخیم است

وضعیت حمید رضا امینی در زندان فشاشویه در نهمین روز اعتصاب غذا بسیار وخیم گزارش شده است. وی قدرت تکلم ندارد و در نهمین روز اعتصاب خشک با کاهش وزن وحشتناک مواجه شده است. طوری که همبندیهای او از وضعیت وخیم او ابراز نگرانی میکنند.

این زندانی به دلیل فشار خون پایین، تشنج و خشک شدن استخوان‌ها، قدرت تکلم خود را از دست داده است. شب گذشته با خطر سنکوب پس از تشنج شدید به بهداری منتقل شده و به او سرم تزریق نموده اند.

یک منبع مطلع میگفت خانواده وی هم در وضعیت بسیار تاسف‌باری به سر می‌برند هر با صدای تلفن خانه فرزندانش مضطرب میشوند.

همین منبع گفت خانه امینی خانه ای پر از گریه و شیون شده است.

حمید رضا امینی با اسم مستعار «آریو برزن» در فضای مجازی فعالیت میکرد.و در تاریخ ۱۱اردیبهشت ۹۶ با اتهامات واهی توسط جاسوسان فتا و اطلاعات سپاه پاسداران شناسایی و دستگیر شد.

این زندانی سیاسی هم اکنون در زندان تبعید و با متهمان جرائم خطرناک نگهداری میشود. به همین دلیل امینی ۹روز است که در اعتصاب غذا به سر میبرد.

حمید رضا امینی صاحب دو فرزند است که آنها برای آزادی پدرشان روزهای متوالی پشت درب زندان تحصن میکردند.

وی شرط شکستن اعتصاب غذای خود را «بازگشت به زندان اوین» و «نگهداری وی در میان زندانیان سیاسی» عنوان کرده است.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy