هم اکنون تجمع و راهپیمایی بزرگ مردم و کشاورزان روستاهای شرق اصفهان به سمت دفاتر مسولین در کنار پل خواجو

93

از صبح امروز شنبه۱۹اسفندماه۹۶ مردم اصفهان و کشاورزان شرق اصفهان از جمله روستای شاه کرم به پل خواجو آمده و در حمایت از کشاورزان معترض ورزنه و اژیه و زیار به وضعیت بی آبی و چپاول آب زاینده رود؛ شروع به تجمع در محل پل خواجو نموده اند.

یادآوری میشود روز گذشته اعتراض مردم ورزنه با هجوم گارد ضدشورش و تیراندازی آنان به خاک و خون کشیده شد و تعدادی از روستاییان بشدت مجروح و به بیمارستان منتقل شدند و تعدادی را هم نیروهای یگان ویژه و لباس شخصی دستگیر کرده اند.

کشاورزان محروم حق آبه خود را میخواهند. امروز هم با پیوستن اهالی روستاهای دیگر به آنان در کنار پل خواجو و زاینده رود خشک شده مردم پیگیر خواسته های خود هستند. مردم به سمت دفاتر مسولین در حرکت هستند.

مردم شعار میدهند نماینده بی کفایت استعفا استعفا آب زاینده رود حق مسلم ماست

یگان ویژه حیا کن ورزنه را رها کن

 مطالبات کشاورزان از این قرار است:

حق آبه

پرداخت خسارت ۱۵ ساله اخیر

 احیای تالاب گاوخونی

یکی از اهالی روستای شاه کرم گفت: اگر بار قبل قیام از شهر مشهد آغاز شد اینبار از شهر اصفهان نیای فرهنگ اصیل ایران استارت خورده است. این حرکت  در آستانه روزهای پایان سال و معنای خاص خود را دارد. مردم میخواهند خانه تکانی کنند و آخوندها را بیرون بریزند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy