تجمعات اعتراضی صبح امروز در شهرهای تهران، کرمان، رشت، اهواز و رضوانشهر

133
تجمعات اعتراضی صبح امروز در شهرهای تهران، کرمان، رشت، اهواز و رضوانشهر
تجمعات اعتراضی صبح امروز در شهرهای تهران، کرمان، رشت، اهواز و رضوانشهر

علاوه بر تجمع بزرگ مردم و کشاورزان اصفهان، علاوه بر تجمع بزرگ بازنشستگان فولاد اهواز، تجمع اعتراضی مالباختگان کاسپین و البز ایرانیان در تهران، تجمع کارگران شهرداری همدان، تجمع کارگران معدن کرمان، کارگران پوپلین رشت، کارگران سد شفارود رضوانشهر تجمعات اعتراضی برگزار کردند.

رشت تجمع کارگران شرکت ایران پوپلین
روز شنبه۱۹اسفند۹۶ کارگران شرکت ایران پوپلین به عدم پرداخت ۳ ماه حقوق و عیدی و پاداش آخر سال تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع کنندگان می گویند اگر ما بایستیم؛ می توانیم حق خودمان را بگیریم و اگر به اعتراض ادامه ندهیم کسی به فکر ما نیست.

کرمان: اعتصاب کارگران معدن زغال سنگ 

کارگران محروم و زحمتکش معدن زغالسنگ اصلی پابدانا در کرمان بدلیل پرداخت نشدن حقوق چندین ماهه خود و نزدیک شدن به عید؛ دست به تجمع و اعتصاب زدند.

تهران: تجمع غارتشدگان موسسه آرمان البرز ایرانیان

همچنان بعد از ۲ سال و با افزایش تورم این غارتشدگان به پول خود نرسیده اند

همدان تجمع کارگران شهرداری

صبح امروز شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ کارگران شهرداری همدان در اعتراض به نقض قانونی تعهد کارفرما به کارگران و عدم پرداخت مطالبات معوقه و حق بیمه دست به اعتصاب زدند.

رضوانشهر تجمع کارگران سدشفارود
امروز شنبه نوزدهم اسفند۹۶ کارگران سد شفارود در رضوانشهر در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها  حقوق و وعده های توخالی مسئولان شهرستان و استان و تهدید کارگران معترض به اخراج از کار برای چندمین بار دست به تجمع و اعتراض زدند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy