شرحی از وضعیت زندانی سیاسی، حقوقدان و فعال مدنی بهفر لاله زاری

71
شرحی از وضعیت زندانی سیاسی، حقوقدان و فعال مدنی بهفر لاله زاری
شرحی از وضعیت زندانی سیاسی، حقوقدان و فعال مدنی بهفر لاله زاری

زندانی سیاسی بهفر لاله زاری با شرایط مالی سختی با توجه به مالباختگیش توسط موسسه البرز ایرانیان (آرمان)، دوران زندان را سپری میکند. بیماری اگزما و مشکلات معده و زخم معده او تشدید شده و در عین حال بشدت نگران وضعیت مالی همسر، بیماری همسر و مادر پیر و ناتوانش میباشد.

این مکشلات،  شرایط، زندان را برای این زندانی سیاسی سخت تر کرده است.

یکی از نزدیکان این زندانی گفته است: طبق دستور دادیاران زندان اوین و حاج مرادی بارها به خود زندانی و خانواده اش اجازه نوشتن درخواست مرخصی دادند اما هر بار با تحقیر و تمسخر به زندانی میگویند که با درخواستت مخالفت کرده ایم هر بار با دادن قولهایی آنها را دست به سر میکنند.

مادر ۸۲ ساله بهفر لاله زاری در شرایط بیماری وخیمی به سر میبرد و توان راه رفتن ندارد و در این فقر نیازمند مراقبت میباشد اما تنها فرزندش در زندان اسیر است.

در دو هفته گذشته برای بهفر لاله زاری قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی تهیه شد که پس از آوردن وثیقه بدون دلیل موجه برای او رد اقدام در مرخصی اش زده شد. وبه او به بهانه رد اقدام تهمت های متعددی زدند که هیچ گاه قادر به اثبات او نبودند، در حالیکه هیچکدام از اتهامات واقعی نبوده است.

با اینکه این زندانی سیاسی به دلیل مشکلاتش نیازمند رسیدگی پزشکی است ولی هر بار با درخواست اعزام به بیمارستان وی مخالفت و بی توجهی میکنند.

این منبع گفت: باتوجه به ارائه مجوز در نوشتن تقاضای کتبی ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی به بهفر لاله زاری توسط شعبه ۳۶ تجدید نظر دادگاه انقلاب و قول مساعدت قاضی بابایی بطرز مشکوکی بعد از دو ماه انتظار همسر و مادر بهفر لاله زاری رد درخواست ماده ۷۷ این زندانی صادر شد .در صورتی که قرار و قول بر تخفیف مجازات بود.

خانواده بهفر لاله زاری و وکیل آنها بدنبال علت این اتفاق هستند .

جرم این زندانی سیاسی تنها نوشتن دو صفحه دلنوشته و مقاله حقوقی تحلیلی بوده است.

این منبع گفت: این زندانی کسی را ندارد جز همسرش که در شرایط فقر و نداری تلاش بسیاری برای حمایت از همسرش و برای آزادی وی انجام میدهد!

صدای بهفر لاله زاری و خانواده زجر دیده او باشیم.

اسفند ماه ۹۶

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy