سهیل عربی در چهارمین روز اعتصاب غذای خشک بر ایستادگی روی خواسته‌اش تاکید کرد

48

زندانی سیاسی سهیل عربی صبح امروز پنجشنبه ۱۷ اسفند در چهارمین روز اعتصاب غذای خشک طی پیامی از زندان تهران بزرگ بر ایستادگی روی خواسته‌اش تاکید کرد. وی در پیام خود گفت:

سهیل عربی هستم.

پس از سه روز بستن  تمام دستانم با چسب برای این که حتی نتوانند وقتی خواب هستم به من سرم تزریق کنند ؛ به دفتر ریاست زندان تهران بزرگ فرستاده شدم و در آنجا طی تماس تلفنی با جعفری دولت آبادی به من گفتند در صورت پایان دادن به اعتصاب غذا؛ تا هفته دیگر به خواسته‌ام رسیدگی می شود؛ یعنی آزادی و یا انتقال خانم ایرایی و دائمی به زندان اوین.

من گفتم به وعده های شما اعتمادی ندارم؛ گفتم تا زمانی که از آزادی یارانم مطمئن نشوم به اعتصاب پایان نمی دهم. موقتا تا شنبه چسب ها را از بدنم جدا می کنم؛ اما در صورتی که تا شنبه به خواسته ام نرسم این بار زبانم را خواهم دوخت.

سهیل عربی- ۱۷ اسفند ۹۶

سهیل روز۱۵اسفند دردومین روز اعتصاب غذای خشک اعضای بدنش را اهدا کرده بود:

“حقوقم را نقض کردید؛ گذشتم. دست کم اجازه دهید اعضای بدنم را اهدا کنم. بعید می دانم که بیش از دو روز دیگر زنده بمانم. نه آب و نه خوراک و نه حتی اجازه می‌دهم که سرم تزریق کنند. من باید ۷ شهریور مطابق قوانین آزاد می شدم ولی هنوز محبوسم و حتی از حقوق خود مثل تخت و تفکیک جرائم طبق آیین نامه سازمان زندانها محروم می باشم و مثل سایر زندانیان سیاسی محکومیت حبسم را در بند زندانیان عادی که بعضا توسط رژیم تحریک به اذیت و آزار ما می شوند؛ هستم.

پس از آمدن به زندان تهران بزرگ بیش از ۳ مرتبه تهدید به مرگ و تجاوز شدم و به سختی از خود دفاع می‌کردم. افسران نگهبان؛ زندانیان تحریک شده و یا پرستار بهداری به خوداجازه می دهند که به ما توهین کنند و وقتی پاسخ می دهم به ما می‌گویند حسن اخلاق داشته باشید.

جرم ما این است که نمی توانیم در برابر ظلم سکوت کنیم.

حال که آزادم نمی کنید و نمی گذارید که در کنار دوستانم همچون آرش یا منوچهر که حرفم را می‌فهمند؛ زندگی کنم؛ دست کم اجازه دهید اعضای بدنم را اهدا کنم”.

سهیل عربی- زندان تهران بزرگ – ۱۵ اسفند ۹۶

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy