مراسم چهارشنبه‌سوری آتشی که زیر خاکستر پنهان نیست و بیرون آمده است

140

کمتر از ده روز به چهارشنبه‌سوری باقی مانده، حکومت تلاش میکند که مانع برگزاری این مراسم ملی شود و جوانان استارت آن را از حالا زده اند و شدت آتش آن روز را از حالا نمودار کرده اند

حکومت تلاش میکند اساساً چهارشنبه‌سوری را از فرهنگ مردم ایران حذف کند؛ کمااین که به‌طور احمقانه‌یی سعی می‌کنند حتی عنوان چهارشنبه‌سوری را به کار نبرند و از اصطلاح من درآوردی چهارشنبه آخر سال استفاده می‌کنند. اما از آنجا که  به تجربه سالیان به خوبی می‌دانند که تحقق چنین آرزویی امکانپذیر نیست، تلاش میکنند که این سنت ملی را به عنوان  یک سنت خرافی تخطئه می‌کنند، به‌خصوص در اشکالی که در حال حاضر بسیار رایج است (ترقه در کردن، استفاده از بمبهای صوتی و تجمع در خیابانها و معابر و آتش‌بازی..) و از طرف دیگر برای سنتهای فراموش شده چهارشنبه‌سوری که از قضا انگ خرافی بیشتر به آنها می‌چسبد مثل فالگوش ایستادن و قاشق‌زنی و از این قبیل، افسوس می‌خورند.

مردم بلوچستان مراسم چهارشنبه‌سوری را شروع کردند.

در اینطور مواقع پاسدارها جامعه شناس میشوند مثلا حمید اندرز چمنی «رئیس اداره تبلیغات معاونت اجتماعی ناجا» اظهار نظر میکند:

«اینک شاهدیم که این سنت کهن به رفتارهای خشونت‌بار و تنفرانگیز و بیگانه مبدل شده است و بیننده آگاه به فرهنگ چهارشنبه سوری، اذعان خواهد داشت که منفجر کردن بمبهای صوتی و آزار و اذیت‌های بیمارگونه، بیشتر به بد مستی اراذل و اوباش شباهت دارد تا به آیین مهرورزی و خردمندانه چهارشنبه سوری».

بعد هم اضافه می‌کند: « به راستی اگر با «ماشین زمان»، یکی از شرکت‌کنندگان چهارشنبه‌سوری در چند دهه گذشته را به چهارشنبه‌سوری این ایام بیاوریم، واقعاً چه تصوری از مراسم فعلی خواهد داشت؟ شاید فکر کند که بین دیوانگان یک محله، جنگی داخلی اتفاق افتاده است و اگر کسی به او بگوید که این همان آیین چهارشنبه‌سوری است مسلماً هم به‌حال این سنت از دست رفته و هم به‌حال مردم محروم از چهارشنبه‌سوری واقعی، تأسف خواهد خورد».

خود خمینی به صراحت چهارشنبه‌سوری را سنتی باقی مانده از عصر جاهلیت توصیف می‌کرد و مطهری  در همان روزهای اول بعد از روی کار اسلام!، به صراحت چهارشنبه‌سوری را معادل شرک دانست.

اما هم خودش هم مردم همه میدانند که علت تنفری که از تمامیت حکومت وجود دارد، هرچه نظام آخوندی بگوید مردم در برابر آن قرار می‌گیرند، کما این‌که در سالهای گذشته هم دیده‌ایم که همین تخطئه و دود و دم علیه  چهارشنبه سوری باعث شور و اشتیاق بیشتر مردم برای برپایی هرچه با شکوهتر آن شده است.

البته امسال بیش از سالهای قبل بدلیل قیام نگران هستند و تلاش می‌کند این ترس و نگرانی را کتمان کند. اگر سالهای قبل نگران یک خطر بالقوه و آتش در زیرخاکستر بود، امسال خودش را دیده و از یک آتشفشان زنده هراسان است.

جدیدترین روش شعار نویسی در ایران در خیابان خاقانی مشهد

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy