کارگران هپکو برای اعتراض به تهران آمده و در مقابل سازمان خصوصی سازی تجمع کردند

94
کارگران هپکو برای اعتراض به تهران آمده و در مقابل سازمان خصوصی سازی تجمع کردند
کارگران هپکو برای اعتراض به تهران آمده و در مقابل سازمان خصوصی سازی تجمع کردند

‌روز یک‌شنبه۱۳اسفندماه۹۶ کارگران هپکو اراک که چندین بار در اعتراض به وضعیت شغلی خود، تجمعات اعتراضی بزرگ برگزار کرده بودند در اقدامی متفاوت از اراک به سمت تهران حرکت کردند. کارگران هپکو پیش از این اعلام کرده بودند که برای ادامه اعتراض به تهران خواهند رفت.

کارگران میگویند این حرکت دسته جمعی پرسنل هپکو بسمت تهران و تجمع آنها در مقابل سازمان خصوصی سازی جهت اعتراض به سیاست های اشتباه سازمان خصوصی سازی در انتخاب سهامدار و بازی با آینده هزاران کارگر و خانواده های ایشان در آستانه عید نوروز بوده است.

کارگران هپکو تجمعات هزاران نفره در مقابل کارخانه و در مرکز شهر اراک با حضور خانواده های خود برگزار کرده بودند. از هیچکدام از تجمعات اعتراضی کارگران تا کنون نتیجه ای حاصل نشده است.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy