اعتصاب شرکت نیشکر هفت تپه از کشاورزی، تجهیزات، خدمات، پشتیبانی تا مهندسی

94
اعتصاب شرکت نیشکر هفت تپه از کشاورزی، تجهیزات، خدمات، پشتیبانی تا مهندسی
اعتصاب شرکت نیشکر هفت تپه از کشاورزی، تجهیزات، خدمات، پشتیبانی تا مهندسی

صبح امروز یکشنبه ۱۳ اسفند تمام بخشهای شرکت نیشکر هفت تپه اعم از کشاورزی، کارخانه، تجهیزات، خدمات و پشتیبانی و مهندسی در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست از کار کشیدند و در محوطه شرکت تجمع کردند.

در این بین غفاری مدیر بخش خوراک دام مانع پیوستن کارگران این قسمت به اعتصابیون شده است.

شب گذشته سیفوری با الفاظ توهین آمیز حواله های ۲۵ کیلویی شکر پرسنل را پاره کرده و به صورت کارگران بازنشسته پرت میکند و می‌گوید از شکر خبری نیست!

همین امر کارگران را بشدت عصبانی کرد و امروز همه‌ی بخشهای نیشکر هفت تپه به اعتراض دست از کار کشیدند.

بعد از اینکه کارگران با سوت زدن همدیگر را برای اعتصاب همه گیر فرامیخواندند، سیفوری به سرعت از شرکت خارج شد و زمانی که کارگران برای خاموش کردن بخش کارخانه به آنجا مراجعه کردند، درخشانی مدیر کارخانه مانع اینکار شد و باعث درگیری بین او و کارگران گردید و در آخر کارگران موفق شدن کارخانه را خاموش کنند.

خواست کارگران پرداخت حقوق‌های دی و بهمن، عیدی پاداش، قراردادی کردن کارگران روزمزد و حق رهبری و سهمیه شکر ۲۵ کیلویی است و واریز شدن ۴درصد بازنشسته های آذر ماه و سهم بیمه ی کارگران به تامین اجتماعی است.

بیمه‌ی ماههای فروردین، اردیبهشت و تیرماه از سال ۹۵ کلیه کارگران که در آن زمان به صورت روزمزد زیر نظر شرکت دریایی زئوس مشغول بودند واریز نشده است.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy