راهپیمایی غارت‌شدگان مؤسسه‌های کاسپین و آرمان وحدت و ثامن الحجج و البرز ایرانیان مقابل مجلس + فیلم

69

راهپیمایی غارت‌شدگان مؤسسه‌های کاسپین و آرمان وحدت و ثامن الحجج و البرز ایرانیان مقابل مجلس

صبح امروز ۱۲اسفند ۹۶ سپرده گذاران البرز ایرانیان و آرمان وحدت از ساعت ۱۱ طبق فراخوان از قبل داده شده در شبکه های اجتماعی در مقابل مجلس تجمع کردند. مال غارت شدگان به دلیل بی کفایتی روحانی در بازپس گیری سپرده هایشان خواستار استیضاح روحانی در مجلس شدند. آنها شعار میدادند ای مجلس اسلامی استیضاح روحانی.

شنبه۱۲اسفندماه۹۶  غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین و آرمان و البرز ایرانیان و ثامن الحجج پس از تجمع مقابل مجلس دست به راهپیمایی در خیابان‌ها اطراف آن زدند و شعارهایی علیه دزدی و تاراج اموالشان توسط حکومت و باز نگرداندن آن سردادند.

غارت‌شدگان همچنین شعارهای که خواهان استیضاح روحانی بود سردادند.

تجمع سپرده گذاران خرم آباد و تهران مقابل مجلس با شعارهای روحانی باید استیضاح شود صبح امروز شنبه ۱۲ اسفندماه ۹۶ مال غارت شدگان موسسات مالی آرمان وحدت البرز ایرانیان و در مقابل مجلس تجمع کردند.

این محرومان در مقابل مجلس شعار میدهند ای مجلس اسلامی استیضاح روحانی

این تجمع بر اساس فراخوانی که روزهای گذشته در شبکه های اجتماعی اطلاع رسانی شده بود انجام شده است.

تجمع سپرده گذاران در لرستان 

بنا به گزارشات رسیده، صبح امروز شنبه ۱۲ اسفند ماه؛ سپرده گذاران خرم آباد موسسه ملل در استان لرستان همزمان با تجمع تهران در مقابل و داخل دفتر مرکزی این شعبه در خرم آباد از ساعت ۱۰ صبح تجمع کرده‌اند.

آنان خواهان بازپس گرفتن سپرده هایشان شدند.

تجمع کنندگان شعار می دهند:

مرگ بر مسئول بی لیاقت!

مسئول بی لیاقت نمی خوایم نمی خوایم!

نماینده بی عرضه نمیخوایم نمی خوایم!

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy