خودکشی سه دختر ۱۷-۱۸ساله صبح امروز باعث ترافیک شدید شده است

332
خودکشی سه دختر 17-18ساله صبح امروز باعث ترافیک شدید شده است
خودکشی سه دختر 17-18ساله صبح امروز باعث ترافیک شدید شده است

صبح امروز ۱۰اسفند ۹۶ روز تصمیم به خودکشی سه دختر جوان از روی پلهای دو شهر آذربایجان بود. این دختران ناامید تصمیم گرفته بودند که سال نو را نبینند.

یکی از این دختران که ۱۸سال بیشتر نداشت تصمیم خود را با پریدن ار روی پل زنجان عملی کرد

                                                                                    صبح امروز دختر۱۸ساله از روز پل زنجان روبروی دادگستری پایین پرید

و دو دختر دیگر در یک اقدام وحشتناک و تاسف بار از روی پل عابر پیاده تبریز خود را به پایین پرت کردند. آنها هم ۱۷ و ۱۸ساله بودند.

                                                                                           دو دختر۱۷ و ۱۸ساله از پل عابر پیاده تبریز پایین پریدند

اگرچه خوشبختانه خودکشی سه دختر جوان  به مرگ منتهی نشد اما زنگ هشداری برای جمهوری اسلامی است که خود را مشغول جمع کردن پول مردم کرده است و گوشش به هیچکدام از بحرانهای اجتماعی که گریبان مردم بینوای ایران را گرفته است بدهکار نیست.

                                                                                         دو دختر۱۷ و ۱۸ساله از پل عابر پیاده تبریز پایین پریدند

هر سه دختر برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند اما قضیه مگر به اینجا ختم میشود.

تا زمانیکه حکومت و رسانه های مزدور آن اقدام به خودکشی مردم را عطف به اختلافات خانوادگی میدانند همین آش است و همین کاسه.

پس از خودکشی دختران از پل عابر پیاده تبریز ترافیک سنگینی در بلوار ۲۹بهمن ایجاد شده است.

دکتر فرزاد رحمانی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان  آذربایجان شرقی گفت: در حادثه پل کابلی، طبق گزارش کارشناسان اعزامی اورژانس ۲دختر حدودا ۱۷ ساله دچار شکستگی از ناحیه پا و اندامها شده بودند که بلافاصله به بیمارستان امام رضا(ع) تبریز انتقال یافتند.

 تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy