برای استقبال از روحانی به زور از والدین دانش‌ آموزان رضایتنامه می‌گیرند + سند

93
برای استقبال از روحانی به زور از والدین دانش‌آموزان تاییدیه میگیرند
برای استقبال از روحانی به زور از والدین دانش‌آموزان تاییدیه میگیرند

اعزام اجباری دانش آموزان از نقطه‌ای به نقطه دیگر از معضلاتی است که مستمرا والدین دانش‌ آموزان با آن مواجه هستند.

عدم استقبال از سران نظام توسط مردم هر منطقه باعث میشود که ستادهای استقبال از آنان رو به دانش‌ آموزان آورده و اولین کسانی را که زورشان میرسد را به آن نقطه مشخص اعزام کنند.

این اعزامها در روز ۲۲بهمن و روزهای خاص که حکومت نیاز به سیاهی لشگر دارد بیشتر انجام میشود..

به همین دلیل برای بازارگرمی حضور حسن روحانی در بندرعباس با دادن نامه‌ای والدین دانش‌ آموزان  مینابی را مجبور کرده اند که رضایت نامه بنویسند و از این اعزام ابراز رضایت کنند تا اگر مشکلی برای دانش‌آموزان در حین تردد از جمله تصادفاتی که میشود و یا هر مشکل دیگر نیازی به پاسخگویی از طرف مدرسه نباشد و تقصیر را به گردن والدین بیاندازند.

سندی که اداره آموزش و پرورش برای خانواده دانش‌ آموزان مینابی فرستاده است ضمیمه این پست میباشد.

یادآوری میشود:

که روز(دوشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه) یک دستگاه مینی‌بوس بنز حامل دانش‌آموزان ابتدایی میناب در ورودی شمالی شیراز، واژگون شد، از علت وقوع حادثه گزارشی منتشر نشده است.

 در این حادثه ۱۰نفر کشته و ۳۵ نفر مجروح شدند و سه نفر از مجروحان بستری نقض عضو شده اند. از والدین این دانش آموزان برای بردن به اردو رضایت نامه گرفته بودند و پس از کشته و نقص عضو شدن دانش آموزان هیچ مسولیتی دولت نمی پذیرفت.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy