پنجمین روز اعتصاب سراسری بازاریان و کسبه در بانه، پیرانشهر و مریوان +فیلم

95

اعتصاب سراسری بازاریان و کسبه و مردم شهرهای مرزی بانه پیرانشهر و مریوان وارد پنجمین روز خود شد.

این اتحاد و همبستگی در مقاطع مختلف از مردم این منطقه بارز شده است. اعتراض مردم شهرهای مرزی به بسته شدن مرز این قسمت از ایران با اقلیم کردستان عراق میباشد.

یکی از اهالی نوشته است: به دلیل بیکاری شدید و فقر روز افزون مردم این منطقه ناچارا به شغل کولبری میپردازند و بسته شدن مرزها و نیامدن کالا از مرز نان همه کسبه این منطقه را قطع میکند.

مردم در این منطقه برای نان درآوردن یا باید تحت امر بسیج و سپاه و مزدور و جاش باشند و یا اینکه از گرسنگی بمیرند و کسانیکه برای امرار معاش به آنطرف مرز میروند و با کشیدن بارهای سنگین به این طرف مرز تلاش میکنند نان حلال به دست بیاورند به این شکل عذاب داده میشوند این است رافت اسلامی در جمهوری اسلامی ایران.

از صبح امروز چهار‌شنبه۹اسفندماه۹۶ در همبستگی با اعتصاب سراسری این شهرها؛ بازاریان در پاساژهای خورشید زریوار و کوردستان و پاساژ شهرداری مریوان نیز به اعتصاب پیوستند.

بر طبق آمار ارائه شده از طرف رسانه ها بیشترین نرخ بیکاری در شهرهای مرزی ایران میباشد.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy