شرکت‌های کره جنوبی برای استفاده از پولهای بادآورده ایران چادر سر ورزشکاران زن کردند

113
شرکت‌های کره جنوبی برای استفاده از پولهای بادآورده ایران چادر سر ورزشکاران زن کردند
شرکت‌های کره جنوبی برای استفاده از پولهای بادآورده ایران چادر سر ورزشکاران زن کردند

ورزشکاران زن کره جنوبی برای استفاده از پولهای بادآورده ایران چادر پوشیدند. کره جنوبی یکی از طرفهای معامله اقتصادی ایران در امامزاده صالح عکس یادگاری گرفتند.

اینکه تکواندوکار در امامزاده صالح چکار میکند را باید طرفهای معامله در ایران و کره جنوبی پاسخ بدهند که از هر وسیله ای برای افکار عقب مانده خود با پولهای کلان سو استفاده میکنند.

شرکت‌های کره جنوبی که برای استفاده از پولهای بادآورده آزادی زنان را هم معامله میکنند. و ورزشکاران زن را با چادر به امامزاده میبرند.

چادر سرکردن و روسری سر کردن ورزشکاران داستان طولانی دارد پیش از این در مسابقات کبدی زنان که اوایل آذر امسال برگزار شده بود مربی مرد برای اینکه بتواند وارد سالن بشود توسط دختر رئیس فدراسیون روسری به سر کرده و داخل سالن شده بود:

در مسابقات قهرمانی گرگان بازیهای کبدی قهرمانی زنان آسیا در گرگان مربی تیم دختران تایلند یک مرد بود و نمیتوانست وارد سالن مسابقه شود، او برای اینکه بتواند وارد سالن شود روسری سرش کرد.

سرپرست فنی فدراسیون کبدی گفته است که دختر رئیس فدراسیون کبدی خودش روسری سر مربی تایلندی کرد و او را به داخل زمین فرستاد او در چهار روز به روسریهای مشکی و سفید و شال کرم و یکبار هم با چفیه وارد زمین شده مسابقات را زیر کنترل داشته است.

رحیم‌نژاد سرپرست فنی فدراسیون کبدی میگوید:

 من به دختر رئیس فدراسیون گفتم نکن، پاسخ داد: «ول کن خانم رحیمی نژاد!» یعنی اولین کسی که مجوز حضور وی را با روسری داده دختر رییس فدراستون بوده است وقتی که رحیم نژاد به حراست اعتراض میکند به او گفته میشود که نگران نباشد و  «آقای طیبی (مدیرکل ورزش و جوانان استان گلستان) به ما اجازه داده است نگران نباشید.»

روسری و پوشش زنانه مربی مرد تیم کبدی دختران تایلند در مسابقات قهرمانی گرگان

در ورزش کبدی مربی تایلندی بود در تکنواندو مربی کره جنوبی!

معامله باید پیش برود و دست اندرکاران اقتصاد بینوای ایران وقتی ملاها باشند به این شکل عقیده خود را پیش میبرند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy