جوشکاری سکوهای اعتراض زنان توسط ماموران انتظامی یک عمل تدافعی حقیر

113
جوشکاری سکوهای اعتراض زنان توسط ماموران انتظامی یک عمل تدافعی و حقیرانه
جوشکاری سکوهای اعتراض زنان توسط ماموران انتظامی یک عمل تدافعی و حقیرانه

در ارتباط با عکس احمقانه جوشکاری سکوهای اعتراض زنان توسط ماموران انتظامی

تصویر خنده داری که سمبل وحشت نظام جمهوری اسلامی است. سکوها را جوشکاری میکند که زنان نتوانند بر بالایش بروند و بر علیه حجاب اجباری اعتراض کنند. ننگ بر جمهوری اسلامی دیکتاتوری بزدلان.

درود بر همه بانوان شجاع و سرزمینم، که امان دیکتاتور را بریده اند، چه در قیام سراسری که همواره نقش اساسی ایفا میکردند و چه الان که به هر ترتیب میخواهند این شعله را روشن نگه دارند  و درود بر شرف مردان مبارز، آزادی خواه و مدافع بانوان ایران!

اینکه مزدوران منفعت طلب و حقیر این رژیم آخوندی برای دریافت اجرت تن به هر خفت و خاری میدهند تنها مایه ننگ خودشان است.

تصاویر احمقانه اقدامات مدافعانه حکومت را که برای بازداشتن حرکت اعتراضی زنان بربالای سکوها اقدام به جوشکاری آنها کرده بودند نشاندهنده وحشت ملاها از هر تجمعی است.

اینکه  بیایید روی سکوها (مربوط به برق) و محل اعتراض بانوان ابزار آلات مانع مختلف میگذارید و مانع ایستادن روی آنها بشوید نهایت مبارزه شماست !!!! از مغزهای ترسو فاسد شما بیش از این هم نمیتوان انتظار داشت.

زنان مبارز میدانند که نبود این سکوها دخلی در پیشرفت انقلاب و پیروزیشان ندارد .

هرجای ایران که حرفی از حق طلبی و آزادی خواهی گفته بشود آنجا مکان سکوی آزادی طلبی ماست تا روزی که به وصال به آزادی و سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی برسیم!

با آرزوی موفقیت برای همه  آزادی خواهان و به امید پیروزی و شادی ملت ایران.

درود بر شرف تمام زندانیان سیاسی!

درود بر زندانیان در حال اعتصاب غذا گلرخ ایرایی و سهیل عربی!

که شجاعانه در تلاشند تا طرحی نو دراندازند.

امضا: بانوی آزادی خواه و عدالت طلب.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy