عکس روز تکمیل اسم آقای خامنه ای در یکی از کوچه های تهران به دست شعارنویسان تهرانی

114
عکس روز ابتکار جوانان تهران تکمیل اسم خامنه‌ای
عکس روز ابتکار جوانان تهران تکمیل اسم خامنه‌ای

عکس روز تکمیل اسم آقای خامنه ای در یکی از کوچه های تهران به دست شعارنویسان تهرانی

هر روز با ابتکار و خلاقیتی نو یادآوری میکنند که قیام مردم ایران زنده است.

 تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy