راشدخان به عنوان بهترین توپ انداز تاریخ کرکت جهان ثبت شد

51
راشدخان به عنوان بهترین توپ انداز تاریخ کرکت جهان ثبت شد
راشدخان به عنوان بهترین توپ انداز تاریخ کرکت جهان ثبت شد

تیم ملی کرکت افغانستان در پنجمین و آخرین بازی پنجاه آوره کرکت، تیم ملی زیمبابوی را با تفاوت ۱۴۶ دوش شکست داد.

به گزارش العربیعه این بازی که امشب در امارات برگزار شد، تیم ملی کشور نخست توپ زنی کرد و در پنجاه آور با از دست دادن ۹ بازیکن ۲۴۲دوش را برای زیمبابوی هدف تعین کرد.

از میان توپ زنان افغانستان، جاوید ۷۶، رحمت شاه ۵۹ و راشد خان ۴۳ دوش کردند.

در مقابل، تیم ملی زیمبابوی تمام بازیکنانش را در آور ۳۳ پس از ۹۵ دوش از دست داد و بازی را با تفاوت ۱۴۶ دوش به افغانستان واگذار کرد.

راشدخان، ۳، شرف الدین اشرف ۲ و محمد نبی نیز ۲ بازیکن زیمبابوی را اخراج کرد.

شرف الدین اشرف بهترین بازیکن میدان و راشدخان بهترین بازیکن تمام رقابت ها شناخته شد.

راشد آرمان با بیشترین ویکت، جایزه بهترین بالر یا توپ انداز را دریافت کرد و رحمت شاه هم با کسب بیشترین دوش، به جایزه این تورنمت رسید.

شماری از باشنده های کابل، با پایان یافتن این بازی، شلیک های شادیانه کردند.

دو سریز (سلسله بازی ها) بیست آوره و پنجاه آوره در پنجم ماه روان میلادی میان این دو تیم آغاز شده بود، که امروز نزدهم فبروری با قهرمانی افغانستان به پایان رسید.

در این دو سریز دو بازی بیست آوره و پنج بازی پنجاه آوره شامل بود، که از میان این بازی ها، تنها یک بازی پنجاه آوره را زیمبابوی برنده شده و افغانستان با برنده شدن بقیه بازی ها جام این قهرمانی را برنده شد.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy