الان تجمع اعتراضی بازنشستگان لشگری و کشوری و مالباختگان جلوی مجلس+ فیلم

100

همین الان تجمع اعتراضی بازنشستگان و مالباختگان. امروز چهارشنبه دوم اسفند ۱۳۹۶ تجمع اعتراضی بازنشستگان لشگری و کشوری و تامین اجتماعی و همچنین تجمع اعتراضی مال غارت شدگان موسسه آرمان وحدت اهواز بر طبق فراخوانهای قبلی در مقابل مجلس شکل گرفت.

تجمع غارت شدگان در مقابل مجلس

صبح امروز چهارشنبه دوم اسفند ماه؛ جمعی از غارت شدگان موسسه آرمان وحدت اهواز؛ در مقابل مجلس در تهران دست به تجمع و اعتراض زدند. آنان خواستار بازگرداندن سپرده های خویش هستند.

تجمع کنندگان شعار میدهند:

معلم زندانی آزاد باید گردد

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

تجمع اعتراضی بازنشستگان مقابل مجلس

فریاد فریاد از اینهمه بیداد

صبح امروز چهار‌شنبه۲اسفندماه۹۶ بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی در پاسخ به فراخوان قبلی در اعتراض به وضعیت معیشتی خود مقابل مجلس دست به تجمع زدند.

بازنشستگان شعار می‌دادند:

«تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم»

« یه اختلاس کم بشه ، مشکل ما حل میشه»

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy