زندانیان سیاسی ارومیه به وضعیت معیشتی این زندان اعتراض کردند

111
زندانیان سیاسی ارومیه به وضعیت معیشتی این زندان اعتراض کردند
زندانیان سیاسی ارومیه به وضعیت معیشتی این زندان اعتراض کردند
زندانیان سیاسی ارومیه به وضعیت معیشتی این زندان اعتراض کردند بنا به گزارشات رسیده، زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه طی تماسی با اداره کل سازمانهای زندانها در تهران به شرایطی که در زندان ارومیه حاکم است اعتراض کردند.
این زندانیان به بدی شرایط زندان ارومیه و نبود امکانات در این زندان اعتراض کرده بودند.
پس از آن روز دوشنبه ۳۰ بهمن مسئول حفاظت اطلاعات زندان ارومیه به همراه معاونش به بند ۱۲ این زندان رفته و  پیگیر  اعتراضات شد.
زندانیان سیاسی ارومیه در این مراجعه موارد مورد اعتراض خود را به شرح زیر اعلام کردند:
۱ – زندانیان فاقد دکتر چشم پزشک در زندان هستند.
۲ – ویزیت دکتر درمانگاه زندان ظرف ۱۰ دقیقه ۵۰ تا ۱۰۰ نفر بیمار را ویزیت میکند و داروهایی را تجویز می کند که اصلا ربطی به بیماری بیماران ندارد.
۳- قیمت اجناس در فروشگاههای زندان متفاوت و گران است.
۴- اصلی ترین اعتراض زندانیان به ممنوع شدن ورزش در این زندان است.
حفاظت اطلاعات زندان و رئیس زندان با ورزش صبحگاهی زندانیان مخالف کرده اند و گفته اند که زندانیانی که ورزش دست جمعی می کنند حتما طرح فرار دارند.
زندانیان سیاسی ارومیه اعلام کردند رییس زندان و حفاظت اطلاعات زندان این دروغ ها را مطرح کردند که ورزش زندانیان را ممنوع کنند.
در حالیکه هم ورزش جمعی و هم ورزش فردی زندانیان ممنوع است.
به گزارش دریافتی بسیاری از خانواده های زندانیان سیاسی ارومیه در اعتراض به وضعیت فرزندان خود به اداره کل زندانها در تهران رفته و  خواستار برداشته شدن فشار از روی زندانیان و رسیدگی به خواسته های آنان شدند.