تجمع مدیران مهدکودک در اعتراض به تفاهم بین سازمان بهزیستی و وزارت‌ آموزش و پرورش

64
تجمع مدیران مهدکودک در اعتراض به تفاهم بین سازمان بهزیستی و وزارت‌ آموزش و پرورش
تجمع مدیران مهدکودک در اعتراض به تفاهم بین سازمان بهزیستی و وزارت‌ آموزش و پرورش

تجمع مدیران مهدکودک در اعتراض به تفاهم بین سازمان بهزیستی و وزارت‌ آموزش و پرورش

‌صبح امروز یک‌شنبه۲۹بهمن‌ماه۱۳۹۶ مدیران مهدکودک‌ها در مقابل وزارت کار تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این معلمین به تفاهم نامه اخیر میان سازمان بهزیستی و وزارت‌ آموزش و پرورش که مسولیت نگهداری و آموزش کودکان چهار تا شش ساله از مهدکودک‌ها را به وزارت آموزش و پرورش واگذار و  منتقل می‌کند اعتراض دارند.

تجمع گنندگان میگویند:

با این واگذاری این مسولیت به آموزش و پرورش، مهدکودک‌ دچار بحران شده و زنان نان‌آور خانواده بیکار خواهند شد.

به این ترتیب باز هم تعداد زیادی به خیلی بیکاران خواهند پیوست

یکی از زنان حاضر در تجمع گفت: اکثر زنان شاغل در مهد کودک‌ها، زنان سرپرست خانوار و نان‌آور هستند و اگر قرار باشد فقط کودکان یک تا سه سال در مهد کودک‌ها نگهداری شوند، تعدیل‌های گسترده آغاز می‌شود و زنان بسیاری بیکار خواهند شد.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy