زندانی جوان با ۴۰سال حبس تعزیری بدون کلیه محروم از رسیدگی بسر می‌برد

92
زندانی جوان با 40سال حبس تعزیری بدون کلیه محروم از رسیدگی بسر میبرد
زندانی جوان با 40سال حبس تعزیری بدون کلیه محروم از رسیدگی بسر میبرد

بنا به اطلاعات رسیده، زندانی سیاسی چنگیز قدم خیری اهل کامیاران که به۴۰سال حبس تعزیری به زندان مسجد سلیمان در استان خوزستان تبعید شده است، در وضعیت نامناسب جسمانی به سر می برد.

چنگیز قدم‌خیری که به حبس تعزیری محکوم است، در زمان بازداشت از ناحیه‌ی کلیه زخمی شده بود بعد از گذشت پنج سال عدم رسیدگی در زندان کلیه سمت راستش کاملا از کار افتاده است.

این زندانی در مدت ۵سال حبس تعزیری خود هیچگونه امکانات درمانی و رسیدگی پزشکی دریافت نکرده است و در وضعیت بسیار وخیم در زندان خوزستان نگهداری میشود.

تا کنون چندین بار ضرورت عمل جراحی او توسط پزشکان تایید شده است اما هر بار با دخالت وزارت اطلاعا این موضوع متوقف شده و ریل درمان او انجام نمیشود.

قدم خیری در بند یک زندان خوزستان محل نگهداری معتادان به مواد مخدر در زیر زمین این زندان دوران حبس تعزیری خود را میگذراند.

چنگیز قدم خیری متولد ۱۳۶۷، که سال ۱۳۹۰ بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شد، پس از دو سال تحمل حبس به زندان مسجد سلیمان در اهواز تبعید شده است.

او برای رسیدگی به وضعیتش اقدام به اعتصاب غذا هم نموده، اما تا کنون کسی پاسخگوی وضعیت او نبوده است.

قابل ذکر اینکه چنگیز قدم خیری با اتهام عضویت در احزاب کردی در دادگاهی به ریاست قاضی بابایی به ۴۰سال حبس تعزیری محکوم شده است.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy