در تظاهرات گسترده نه به تقسیم بلوچستان تعدادی از جوانان دستگیر شدند+ اسامی

150
در تظاهرات گسترده نه به تقسیم بلوچستان تعدادی از جوانان دستگیر شدند+ اسامی
در تظاهرات گسترده نه به تقسیم بلوچستان تعدادی از جوانان دستگیر شدند+ اسامی

تظاهرات گسترده نماز گزاران چابهار نه به تقسیم بلوچستان بعد از نماز جمعه دیروز مردم چابهار (بلوچستان) طی یک تظاهرات پرشور و با حضور گستره خوده مخالفت و نارضایتی خود را با تقسیم بلوچستان اعلام کرده اند.

چنین حضوری برای مردم چابهار در یک تظاهرات بعد از انقلاب بی نظیر بوده است.

در این تجمع چهار شهروند چابهاری در اعتراض به طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.

اسامی دستگیر شدگان:

۱-  اختر نعمتی ۳۲ ساله، فرزند یارمحمد
۲- نعیم نعمتی ۲۲ ساله فرزند یارمحمد 
۳-عمران جماعت بلوچ ۲۳ ساله فرزند حسن
۴- رشید بلوچ ۲۳ ساله فرزند محمد حسن
این جوانان بعد از نماز جمعه با برافراشتن پلاکارد های با مضامین “زنده باد ایران، زنده باد بلوچستان” و “نه به طرح تقسیم بلوچستان” مخالفت خود با طرح احتمالی تقسیم استان و در حمایت از نمایندگان بلوچ مخالف طرح تقسیم بیان کرده بودند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy