تجمع پزشکانِ متخصصِ بیمارستانِ امام رضا در شهرستان لار

89
تجمع پزشکان متخصص معترض بیمارستان امام رضا در شهرستان لار
تجمع پزشکان متخصص معترض بیمارستان امام رضا در شهرستان لار

تجمع پزشکان متخصص بیمارستان امام رضا در شهرستان لار امروز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه؛ گروهی از پزشکان متخصص در بیمارستان امام رضا (ع) تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این بیمارستان در شهرستان لار استان فارس می باشد، پزشکان در اعتراض به عدم دریافت معوقات مزدی خود اعتراض دارند. آنان خواستار روشن شدن وضعیت مطالبات معوقه خود هستند. اعتصاب پزشکان لار همزمان با اعتصاب سراسری پزشکان است.

 اخبار تکمیلی اعتصاب بزرگ پرشکان 

طی ماه‌های اخیر همواره بحث اعتصاب پزشکان در گروه‌های مجازی وجود داشته است اما جز در موارد محدود مکانی، تنها در حد تهدید باقی ماند.

اما اعتصاب ۲۵ بهمن که از حدود یک ماه قبل با جمع‌آوری امضا و نامه به وزیر بهداشت راه خود را باز نمود، اولین اعتصاب سراسری پزشکان پس از بحران سال ۶۵ بوده است.

این اعتصاب می‌تواند حتی فراگیرترین اعتصاب تاریخ پزشکی ایران باشد.

پزشکان طرحی، که به علت تأخیر بیش از یک‌ساله کارانه‌ها در شرایط بسیار نامناسب معیشتی قرار داشته و دور از خانواده به‌سختی زندگی می‌گذرانند.

آنها قصد دارند با این اعتصاب صدای خود را به گوش نهادهای فراتر از وزارت بهداشت برسانند.

بیش از ۱۵۰۰ پزشک طرحی، اعلام کرده‌اند که همانند اعتصاب پزشکان در سایر کشورها، به‌صورت قانونی از پذیرش بیماران غیر اورژانسی استنکاف کرده و در روز ۲۵ بهمن تنها بیماران اورژانسی ویزیت یا جراحی خواهند شد.

خواسته های اصلی پزشکان متخصص طرحی، شامل پرداخت کارانه‌های عقب‌افتاده، جلوگیری از کم کردن عجیب و پلکانی غیرمنصفانه و همچنین اعطای حق مطب می باشد.

پزشکان معترض همچنان در حال صحبت با روسای بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها هستند تا این اعتصاب با ایجاد کمترین مشکل برای بیماران برگزار شود.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy