تجمع راديولوژيستها در اعتراض به مافیای واردات تجهیزات پزشکی + تصاویر

82
تجمع راديولوژيستها در اعتراض به مافیای واردات تجهیزات پزشکی + تصاویر
تجمع راديولوژيستها در اعتراض به مافیای واردات تجهیزات پزشکی + تصاویر

تجمع راديولوژيستها صبح امروز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه؛ در برابر وزارت بهداشت انجام شد.

این تجمع در اعتراض به بخشنامه اخير در رابطه با سونوگرافي صورت گرفته است.

تجمع راديولوژيستها در هوای بارانی صورت گرفت.

روز سه شنبه۲۴بهمن۹۶ جمعی از متخصصین رادیولوژی و سونوگرافی، در اعتراض به طرح “خودارجاعی” ، در مقابل وزارت بهداشت در تهران تجمع کردند.

رادیولوژیست‌ها در اعتراض به مفاد بخشنامه وزارت بهداشت در مقابل ساختمان این وزارتخانه تجمع کرده بودند. آنها می‌گفتند هرچند در این بخشنامه‌ اعلام شده افراد غیرمتخصص حق انجام سونوگرافی را ندارند اما به متخصصان زنان و زایمان اجازه می‌دهد تا بدون دریافت وجه سونوگرافی انجام دهند.

یکی از تجمع کنندگان گفت:«چنین طرح‌هایی به نفع یک اقلیت خاص است.

مافیای واردات تجهیزات پزشکی قصد دارد با وارد کردن دستگاه‌ها و تجهیزات، سود بیشتری کسب کند.

این وسط متخصصان رادیولوژی و سونوگرافی متضرر می‌شوند».

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy