روز چهارشنبه ۲۵ بهمن کارگران نی بر بابت اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه اشان دست از کار کشیدند، طبق روال کنونی پرداخت حقوق کارگران کشاورزی و نی بر شرکت نیشکر هفت تپه جلوتر از بقیه کارگران انجام میشده است این کارگران خواهان پرداخت حقوق ماههای آذر و دی هستند.

کارگران شیشه قزوین که تعداد آنها حدود ۲۸۰ نفر است مطالبات مزدی مربوط به ماه‌های آبان، آذر و دیماه سال جاری خود را دریافت نکرده اند. همچنین کارفرما به دلیل کمبود نقدینگی دو ماه از حق بیمه آنها را در دو ماه گذشته (آذر و دی) پرداخت نکرده است.

همچنین صبح امروز چهارشنبه ۲۵ بهمن ۹۶ تاکسیداران در شهرک اندیشه دست به اعتصاب زدند و از سوار کردن مسافر خودداری نمودند.

کارگران شیشه قزوین که تعداد آنها حدود ۲۸۰ نفر است مطالبات مزدی مربوط به ماه‌های آبان، آذر و دیماه سال جاری خود را دریافت نکرده اند. همچنین کارفرما به دلیل کمبود نقدینگی دو ماه از حق بیمه آنها را در دو ماه گذشته (آذر و دی) پرداخت نکرده است.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy