ابتکار جالب شعارنویسی مردم خوزستان با استفاده از امکانات موجود

67

ابتکار جالب شعارنویسی مردم خوزستان با استفاده از امکانات موجود گرد و غبار امان مردم خوزستان و لرستان را بریده است تعداد زیادی از اهالی را راهی بیمارستان نموده و مردم حتی در خانه ها و داخل اتاقها هم از گرد و خاک در امان نیستند اما این باعث نشده است که از اصلی ترین کار روز که پیشبرد قیام است باز بمانند به همین دلیل امروز چهار‌شنبه۲۵بهمن‌ماه۱۳۹۶ از همین خاک استفاده کرده و بر روی خاکهای نشسته بر وسایل حرفهایشان را نوشتند.

یکی از اهالی اندیمشک گفت: عامل اصلی این وضعیت بشدت خاک‌آلود آب و هوای این استان خود همین حکومت است اینجا روزگاری نه نفت خیز بلکه استانی زرخیز و حاصلخیز بود همه چیزش را با سیاستهای عقب مانده شان به باد دادند. همه درختان نخل را خشکاندند همه باغات را از بین بردند و  آبی برای ما نگذاشتند.

مردم این استان که حتی نفس کشیدن برایشان در این هوای خاک‌آلود سخت و طاقت‌فرسا است.

پس با همان خاکی که روی همه چیز نشسته است شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور می‌نویسم.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy