آتش‌زدن اداره برق توسط مردی که برق خانه اش را قطع کرده بودند

146
آتش‌زدن اداره برق توسط مردی که برق خانه اش را قطع کرده بودند
آتش‌زدن اداره برق توسط مردی که برق خانه اش را قطع کرده بودند

آتش‌زدن اداره برق توسط مردی که برق خانه اش را قطع کرده بودند.

صبح امروز چهارشنبه ۲۵ بهمن؛ در یک اتفاق نادر مشترک برق بدهکار اتاق مدیر این اداره را به آتش کشید. شرکت توزیع نیروی برق مشهد برق خانه فرد بدهکار را قطع کرده بود و این فرد در سرمای زمستان نمیتوانست مشکل گرمایش خانه اش را حل کند.

لذا با در دست داشتن مقداری بنزین به ساختمان امور برق ناحیه ۲ مشهد مراجعه و پس از مشاجره اقدام به پاشیدن بنزین دفتر مدیر را به آتش کشید.

به قرار اطلاع در این آتش سوزی مدیر امور برق ناحیه ۲ مشهد و یکی از کارکنان دچار سوختگی و به بیمارستان منتقل شدند.

این فرد بدلیل فقر و نداری؛ از سال ۱۳۹۳ نتوانسته بود قبض برق منزلش را پرداخت کند و ۲۰میلیون ریال به شرکت برق مشهد بدهکار بود.

آتش زدن اداره برق وقتی توسط این مرد انجام شد که شرکت برق مشهد بی توجه به نداری این فرد، اقدام به قطع برق خانه وی نمود.

مشترک  بدهکار نیز صبح امروز به ساختمان امور برق ناحیه ۲ مشهد واقع در خیابان شیرودی رفته، اقدام به پاشیدن بنزین در اتاق مدیر این اداره کرد و پس از آتش زدن از محل متواری شد.

اقدامات اعتراضی مردم بعد از قیام سراسری در دیماه ۱۳۹۶ به اشکال مختلفی بروز میکند که بیشتر این اقدامات جنبه تهاجمی دارد و مردمی که در فقر کامل هستند دست به هر کاری میزنند.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy