دستگیری مقابل اوین – مادر و خواهر زندانی سیاسی در حال اعتصاب خشک دستگیر شدند

97
دستگیری مقابل اوین - مادر و خواهر زندانی سیاسی در حال اعتصاب خشک دستگیر شدند
دستگیری مقابل اوین - مادر و خواهر زندانی سیاسی در حال اعتصاب خشک دستگیر شدند

صبح امروز ۲۴ بهمن ماه خانم معصومه نعمتی مادر و هانیه دائمی، خواهر زندانی سیاسی آتنا دائمی در مقابل زندان اوین دستگیر شدند. دستگیری این دو نفر مقابل اوین هنگامی انجام شد که این دو نفر در پی فراخوانی که از روزها قبل برای تجمع در مقابل زندان اوین در حمایت از زندانیان سیاسی داده شده بود به مقابل زندان اوین رفته بودند.

گفتنی است که  روز ۴ بهمن، آتنا دائمی و گلرخ ایرایی با ضرب و شتم ۵ تن از ماموران مرد زندان به زندان قرچک ورامین منتقل شده اند. این دو زندانی سیاسی با اعلام قبلی از روز ۱۴ بهمن ماه اقدام به اعتصاب غذا و از روز ۲۱ بهمن ماه اقدام به اعتصاب غذای خشک کردند.

صبح امروز سه شنبه مادر و خواهر زندانی سیاسی آتنا دائمی به همراه عده ای از فعالین مدنی و حقوق بشری برای آزادی بازداشتی های قیام در برابر زندان اوین دست به تجمع زدند که با ممانعت نیروهای امنیتی روبرو شدند و اجازه تجمع نیافتند. در همین محل مادر و خواهر آتنا دستگیر شدند.

اخباری از داخل زندان قرچک حکایت از وخامت حال و شوک گلرخ ایرایی داخل زندان میدهد.

پدر آتنا دائمی گفته است اگر دخترم در زندان بمیرد دادستان باید پاسخگو باشد.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy