اعتراضات امروز از اعتصاب غذای خشک زندانیان تا راهپیمایی اقشار مختلف برای حقوق پایمال شده

75
اعتراضات امروز از اعتصاب غذای خشک زندانیان تا راهپیمایی اقشار مختلف برای حقوق پایمال شده
اعتراضات امروز از اعتصاب غذای خشک زندانیان تا راهپیمایی اقشار مختلف برای حقوق پایمال شده

اعتراضات امروز از اعتصاب غذای خشک زندانیان تا راهپیمایی اقشار مختلف برای حقوق پایمال شده.

این تجمعات و اعتراضات در نقاط مختلف کشور از اعتصاب غذای خشک و تر در زندان تا اعتراض خانواده ها در مقابل زندان،

از تجمع مهندسان و متخصصین تا کارگران از کسبه تا مالباختگان همه در اعتراض به حقوق پایمال شده.

تهران: آتنا دائمی و گلرخ ایرایی چهارمین روز اعتصاب غذای خشک خود را پشت سر گذاشتند.

تهران: سهیل عربی در پیامی به ادامه اعتصاب پای فشرد و گفت شکستن اعتصاب یعنی شکست

تهران: تجمع متخصصین رادیولوژی و سونوگرافی

 متخصصین رادیولوژی و سونوگرافی، در اعتراض به طرح “خودارجاعی” ، در مقابل وزارت بهداشت در تهران تجمع کردند.

تهران: در تجمع فعالین مدافع زندانیان سیاسی مقابل اوین «فرنگیس نامدار مظلوم» مادر سهيل عربى زندانى سياسى محبوس در زندان اوین در برابر این زندان بازداشت شد.

قم: روز تاکسیداران در قم بار دیگر در اعتراض به فعالیت تاکسی تلفنی اسنپ در این شهر در بلوار پیامبر اعظم با تاکسی‌های خود دست به تجمع زدند.

تهران: در تجمع مقابل زندان اوین برای آزادی زندانیان سیاسیی  مادر و خواهر آتنا دائمی، دستگیر شدند.

تهران:‌ تجمع رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی

رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی برای احقاق حق خود مقابل وزارت کشور در تهران تجمع کردند.

خراسان رضوی: مهندسین ناپیوسته با پیشوند تکنولوژی و علمی کاربردی خراسان رضوی در مقابل اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی تجمع کردند.

دولت سعی دارد حق امضا و مهر را از مهندسان رشته معماری بگیرد.

رشت: مال غارت شدگان موسسه اعتباری کاسپین در رشت با شعارهای روحانی دروغگو در مقابل استانداری در این شهر تجمع و راهپیمایی کردند.

ماهشهر: تجمع کارگران پیمانکاران پتروشیمی هم اکنون روبروی اداره کار منطقه ویژه ماهشهر باشعار درود بر ستمگر مرگ بر کارگر

تهران:‌ تجمع کارکنان و پرسنل شرکت کیش چوب

کارکنان و پرسنل شرکت کیش چوب در تهران، در اعتراض به ۸ الی ۱۰ ماه مطالبات معوقه خود دست به برگزاری تجمعی اعتراضی زدند.

ایلام: کارکنان پیمانکاری شرکت آلامتو که مسؤليت جمع آوری و باربری محصولات پتروشيمي ایلام با لیفتراک را بعهده دارند در اعتراض به حکم اخراج‌شان دست به تجمع زدند.

این اعتراض وارد دهمین روز متوالی خود شد

یاسوج: در همین روز رانندگان تاکسی بیسیم یاسوج  نسبت به حق کمیسیون بالا اعتراض کردند.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy