مردم تهران پاسخ حسن روحانی را با شعارهای دروغگو دروغگو در صحنه دادند + فیلم

133

مردم تهران پاسخ حسن روحانی را با شعارهای دروغگو دروغگو در صحنه دادند، یکی دیگر از اتفاقات تماشایی راهپیمایی روز گذشته۲۲بهمن در تهران، سخنرانی حسن روحانی بود که در این جایگاه هم مردم از خجالت او کامل بیرون آمدند.

وقتی حسن روحانی در جایگاه سخنرانی قرار گرفت مانند پروسه انتخابات شروع به وعده دادن و مردم فریبی کرد اما کسی به حرفهایش گوش نمیداد، او حرف میزد و مردم با تمسخر حرفهای خودشان را میزدند و شعارهای خودشان را میدادند.

درست در قسمتی از سخنرانی که حسن روحانی گفت ما در بافت فرسوده قدمهای بسیار مهمی رو در سال ۹۷ برخواهیم داشت. مردم او را هو میکنند و شعارهای دروغگو دروغگو میدهند.

صدای روحانی: ما در محله ای که بافت فرسوده داشته باشد، خانه را میسازیم و در اختیار مردمی قرار میدهیم که در خانه های فرسوده هستند، خانه فرسوده شان تخریب میشه و در معوض یک خانه نو با بیست درصد اضافی، به اونها داده خواهد شد.

اگر منطقه فرسوده و خانه فرسوده، ۸۰متره ما ۱۰۰متر به او میدیم.

خانه میسازیم با سود بانکی ۶درصد که شعارهای جمعیت صدای روحانی را قطع میکند.

این هدف بزرگ ما در زمینه … شما یک شب در تهران دیدید صدای مردم اجازه شنیدن صدای روحانی را نمیدهد.

از جایی که حسن روحانی شروع به وعده دادن میکند مردم شعارهای یا حجت ابن الحسن ریشه ظلم را بکن میدهند و وقتی از سود بانکی ۶درصد میگوید همه مردم با هم میگویند دروغه دروغه.

یکی از تجمع کنندگان گفت: شیخ حسن روحانی مردم را سر کار میگذارد هنوز مردم زلزله زده توی چادر زندگی میکنند و هنوز حتی کانکس آنها حل نشده و بچه هایشان در سرما میمیرند این دوباره آمده به فریب مردم. تلاش بیهوده میکند دیگر دوره مردم فریبی تمام شده است.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy