آرزوهای یک کارگر در راهپیمایی ۲۲بهمن روی یک مقوا نوشته شده بود

74
آرزوهای یک کارگر در راهپیمایی 22بهمن روی یک مقوا نوشته شده بود
آرزوهای یک کارگر در راهپیمایی 22بهمن روی یک مقوا نوشته شده بود

دست نوشته ای در ۲۲بهمن اگر یه اختلاس کم بشه، ناهار ۵۰۰ میلیونی حذف بشه، دست به جیب مردم نشه، دست نجومی بگیران قطع بشه

گرانی و اشتغال حل میشه

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy