حاشیه‌های عجیب راهپیمایی ۲۲بهمن با فیلمهای عجیب از کارهای عجیب تر

77

حاشیه‌های عجیب راهپیمایی ۲۲بهمن با فیلمهای عجیب از کارهای عجیب تر، جوانان در راهپیمایی آخوندها را مسخره میکردند چنانچه پاسخهایی که داده میشد نمونه بالا بود.

نمایش مسخره عمو زنجیرباف توسط یک آخوند دلقک

نمونه دیگر آخوند لوده ای است که نمایش برای کودکان اجرا میکند، میگویند چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید. البته به شعرای گرامی  بی احترامی نشود این تشبیه است برای اینکه مضمون را برساند.
در راهپیمایی ۲۲ بهمن روز گذشته جماعت ولایت معاش هر کاری کردند تا مردم را به سوی خود جلب کنند. البته بیشتر زورشان به کوچولوهای مدارس رسید آنهم با تعطیل کردن مدارس و .. این آخوند رفته روی سن و عمو زنجیرباف برای بچه ها  میخواند و به جای بابا اومده چی چی آورده میگه امام اومده چی چی آورده! اینکه امام چی چی آورده را البته پدر و مادران این کودکان بهتر بلدند پاسخ بدهند که جز بدبختی و فقر و فلاکت نیاورد.

نمونه بعدی آخوند کزازی است! او وقتی دیگر حریف مردم نمیشود هرچه لایق خودش است به مردم دلاور کزاز شازند میگوید:

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy