میدان آزادی در روز 22 بهمن
میدان آزادی در روز 22 بهمن

بردن اجباری جوانان از روستاهای مختلف برای راهپیمایی ۲۲ بهمن

دعوت نامه مخصوص برای صرف نهار به بهانه راهپیمایی در روز ۲۲ بهمن

ایستگاهای سلمانی مختلف به بهانه راهپیمایی در روز۲۲ بهمن

توضیع ساندیس  در راهپیمایی  روز۲۲ بهمن

به آتش کشیدن عکسهای خامنه‌ای در روز ۲۲ بهمن

امروز یکشنبه بیست ودوم بهمن ۹۶سوتي سيماي در راهپیمایی امروز این مردم در کرمان و اهواز، را عین هم نشان میدهد منتهی یه سری در شبکه خبر و یک سری در شبکه یک بصورت زنده
امروز یکشنبه بیست ودوم بهمن ۹۶سوتي سيماي در راهپیمایی امروز این مردم در کرمان و اهواز، را عین هم نشان میدهد منتهی یه سری در شبکه خبر و یک سری در شبکه یک بصورت زنده
قیام سراسری در کرمانشاه در روز 22 بهمن
قیام سراسری در کرمانشاه در روز ۲۲ بهمن
درگیری جوانان مشهد با نیروهای گارد ضدشورش در روز 22 بهمن
درگیری جوانان مشهد با نیروهای گارد ضدشورش در روز ۲۲ بهمن
صف اهدای سیمی کارت مجانی در روز 22 بهمن
صف اهدای سیمی کارت مجانی در روز ۲۲ بهمن
اتوبوس و جاده های خالی در روز 22 بهمن
اتوبوس و جاده های خالی در روز ۲۲ بهمن