اعتراضات متفاوت ۲۲بهمن از کتک زدن انتظامی تا خودکشی روی پل تا شعار داخل مترو و…

172

اعتراضات متفاوت ۲۲بهمن از کتک زدن انتظامی تا خودکشی روی پل تا شعار داخل مترو و… بر اساس اخبار رسیده امروز۲۲ بهمن در شهر کرد یک مامور انتظامی که مزاحم مردم شده بود توسط چند جوان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بنا به گزارشات رسیده راهی بیمارستان شده است.

در همین روز در مراسم نمایشی که حکومت در رفسنجان راه انداخته بود، یک مرد جوان از میان جمعیت برای دادخواهی به جلوی سن آمد و در حالیکه فریاد میزد مجری برنامه را مورد خطاب قرار داد و گفت آقا برای بیکاری چه کار میکنند.

در همین حین فرد دیگری از میان جمعیت با فریاد گفت ۱۴هزار بیکار داریم و کارگر دیگری نزدیک سن رفته شروع به اعترض کرد. عوامل حکومت از جمله آخوندی که بالای سن بود با بلند کردن صدای موزیک تلاش کردند صدای او را بپوشانند. اما این صدا خاموشی ندارد و حتما در جای دیگری بلند تر از این ادا میشود.

از سوی دیگر یک بانوی اصفهانی امروز برای اعتراض به سرکوب و فقر به بالای پل اصفهان رفت و قصد خودکشی داشت که خوشبختانه توسط مردمی که در محل بودند نجات پیدا کرد.

اعتراضات مردم در مراسم به اشکال مختلف بروز میکرد بنا به گزارشات رسیده تعداد زیادی از نفرات در راهپیمایی شعارهای ضد حکومت را با صدای بلند فریاد میزدند.

براساس یک فیلم هم جوانی در مترو با صدای بلند مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای میگفته است، این جوان توسط یک نیروی طرفدار ولایت مورد ضرب و شتم قرار میگیرد که او هم به همراه نفر دیگر پاسخ مناسب به مهاجم میدهند.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy