هجدهمین روز اعتصاب غذای اعتراضی زندانی سیاسی سهیل عربی + فایل صوتی

50

اعتصاب غذای زندانی سیاسی سهیل عربی در زندان تهران بزرگ در اعتراض به ضرب و شتم و  تبعید آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی ادامه دارد.

وی که از روز چهارشنبه۴بهمن ماه اعتصاب غذای خود را در اعتراض به انتقال با ضرب و شتم زندانیان سیاسی زن آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی شروع کرده است.

پس از اعلام اعتصاب غذا از طرف سهیل عربی زندانبانان برای تنبیه وی را به زندان تهران بزرگ منتقل کردند و در ابتدای ورود با ضرب و شتم شدید و شکستن وسایل شخصی او را مورد استقبال قرار داده و به وی گفته شد اینجا ته جهنم است.

از آن پس هم سهیل عریب در تنبیه و در این زندان بدون تخت و بدون وسایل مورد نیاز دوران زندانش را سپری میکند. این زندانی همچنان در اعتصاب غذاست.

این زندانی هم اکنون از تماس تلفنی و ملاقات محروم است. روز ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۶ زندانی سیاسی سهیل عربی جهت بازپرسی به شعبه ۳ بازپرسی اعزام شد.

در این جلسه بازپرسی؛ بدلیل اتهام توهین به خامنه ای مصداق گزارش نویسی یکی از عوامل زندانی اطلاعات در اوین برگزار شد.

بازپرس حسینی در جلسه فوق الذکر به سهیل عربی گفت: شما باید بابت فعالیتهایتان علیه نظام شرم کنید.

پاسخ سهیل عربی به بازجو این بود: «عوامل شما ما را شکنجه می کنند.

الان من در زندان تهران بزرگ محبوس هستم و از بدیهی ترین حقوق خود مانند تخت و استفاده از تلفن و ملاقات محرومم. ننگ ابدی بر خمینی و جلادانش».

زندانی سیاسی سهیل عربی پیش از این برنده جایزه آزادی اطلاع رسانی گزارشگران بدون مرز شده است.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy