هنرمندان با مجسمه های فوق العاده چشم شما را فریب می دهند
هنرمندان با مجسمه های فوق العاده چشم شما را فریب می دهند
هنر عقاید، تعصبات و حتی تصور ما را از آنچه باور داریم امکان‌پذیر است را به چالش می‌کشد. مجسمه‌ها یک رسانه فوق العاده برای این منظور هستند، زیرا به هنرمند اجازه می‌دهند چشم بیینده را فریب دهد و با درک بیننده از منطق بازی کند.
مجموعه مجسمه هایی که در این مطلب می‌بینید همین کار را می‌کنند. باتوجه به قوانین گرانش و فیزیک آن‌ها باعث شگفتی شما می‌شوند.
 مجسمه‌هایی باورهایتان را به چالش می‌کشد
اثر لورنزو کویین (Lorenzo Quinn)
مجسمه‌هایی باورهایتان را به چالش می‌کشد
اثر دانیل فرمن (Daniel Firman)
مجسمه‌هایی باورهایتان را به چالش می‌کشد
اثر فردریک رادوم (Fredrik Raddum)
مجسمه‌هایی باورهایتان را به چالش می‌کشد
اثر «Smaban Abbas»
مجسمه‌هایی باورهایتان را به چالش می‌کشد
اثر کندی لنک (Candy Lenk)
 مجسمه‌هایی باورهایتان را به چالش می‌کشد
اثر برونو کاتالانو (Bruno Catalano)
 مجسمه‌هایی باورهایتان را به چالش می‌کشد
اثر تام فرانتزن (Tom Frantzen)
مجسمه‌هایی باورهایتان را به چالش می‌کشد
اثر لئوناردو ارلیچ (Leandro Erlich)
مجسمه‌هایی باورهایتان را به چالش می‌کشد
اثر تام اکرت (Tom Eckert)
مجسمه‌هایی باورهایتان را به چالش می‌کشد
اثر گری جودا (Gerry Judah)
مجسمه‌هایی باورهایتان را به چالش می‌کشد
اثر «Jerzy Kędziora»
مجسمه‌هایی باورهایتان را به چالش می‌کشد
اثر فابین مرل «Fabien Mérelle»
مجسمه‌هایی باورهایتان را به چالش می‌کشد
اثر لئوناردو ارلیچ (Leandro Erlich)
مجسمه‌هایی باورهایتان را به چالش می‌کشد
اثر الکس چینک (Alex Chinneck)
مجسمه‌هایی باورهایتان را به چالش می‌کشد
اثر آدریان گری (Adrian Gray)
مجسمه‌هایی باورهایتان را به چالش می‌کشد
اثر مناش کدیشمن (Menashe Kadishman)
مجسمه‌هایی باورهایتان را به چالش می‌کشداثر امیل آلزامورا (Emil Alzamora)