زنان زندانی سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی در ششمین روز اعتصاب غذا

92
زنان زندانی سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی در ششمین روز اعتصاب غذا
زنان زندانی سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی در ششمین روز اعتصاب غذا

روز بیستم بهمن، ششمین روز اعتصاب غذای زنان زندانی سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی به پایان رسید، این دو زندانی از آسیبهای ناشی از اعتصاب غذا در رنج هستند، هر دو نفر از سرگیجه، تهوع، لرزش و بی حسی دست و پا و کمبود وزن رنج میبرند.

این دو زندانی بنا به اطلاعی که از قبل داده بودند بعد از یک هفته اعتصاب تر اقدام به اعتصاب خشک خواهند نمود. فردا یکشنبه روز شروع اعتصاب خشک زنان زندانی سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی است.

دلیل اعتصاب این دو زندانی انتقال آنها به طور ناگهانی و بدون هیچ دلیلی با ضرب و شتم مردان، از زندان اوین به زندان قرچک ورامین است، این دو زندانی میگویند مسولین باید بابت این ضرب و شتم و انتقال به زندان قرچک ورامین و این بی قانوی پاسخگو باشند.

در همین روز آرش صادقی که همزمان با زنان زندانی سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی اعتصاب غذا کرده بود به اصرار همبندیانش و با توجه به وخامت وضعیتش اعتصاب غذایش را شکست و در نامه ای اعلام کرد: «جایی که مردم جان خود را برای تحقق آزادی جمعی و همگانی در خیابانها به مخاطره می افکنند، دیگر اعتصاب و اعتراض از مرزهای فردی و گروهی گذر کرده و پاسخ به آزادی مسیری بالا بلندتر را جستجو می کند».

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy