حبس زنان خبرنگار توسط یگان ویژه هنگام بازی فینال در تبریز

59
یگان ویژه دو خبرنگار زن را هنگام بازی فینال در یک اتاق محبوس کرد
یگان ویژه دو خبرنگار زن را هنگام بازی فینال در یک اتاق محبوس کرد

حبس زنان خبرنگار توسط ماموران یگان ویژه در تبریز هنگامی اتفاق افتاد که این دو بانوی خبرنگار برای پوشش خبری این مسابق رسما اعزام شده بودند. برخوردهای تحقیر آمیز با زنان ایران تمامی ندارد و هر روز به نوعی آنان را مورد اهانت قرار میدهند.

روز سه شنبه ۱۷بهمن ۹۶، در جریان مسابقه ورزشی بین تیمهای بنا به گزارشات دو خبرنگار زن که برای پوشش خبری مسابقات بسکتبال که بین تیم های شهرداری تبریز و مهرام برگزار میشد به این شهر رفته بودند، توسط یگان ویژه در یک اتاق محبوس شدند.

این دومین دیدار فینال لیگ بسکتبال بود که خبرنگاران روزنامه های ورزشی آسمان آبی و گل برای پوشش خبری به این شهر رفته بودند ولی با کمال تعجب هر دو خبرنگار به دست ماموران یگان ویژه مستقر در ورزشگاه از سالن بیرون رانده شدند و سپس آنها را در یک اتاق محبوس میکنند، این دو خانم هر تلاشی برای خروج از اتاق میکنند موفق نمیشوند، سعید فتحی خبرنگار روزنامه آسمان آبی گفته است: «هر کاری کردیم، در باز نشد تا بیرون برویم. حتی یک نفر از کارمندان اداره ورزش تبریز نیز آمد و به او گفتیم در را روی ما قفل کرده‌اند؛ اما او کاری نکرد.

فقط از پنجره بالای اتاق به ما چای داد و رفت. ما هم تا آخر بازی در اتاق زندانی بودیم و بعد آمدند در را باز کردند». فیلمی که دو خبرنگار از هنگام محبوس بودن خود گرفتند باعث رسانه ای شدن این خبر شده است.

فدراسیون بکستبال که نمیتوانست بگوید خبرنگاران خودشان خودشان را زندانی کردند (۱) این بارتقصیر را گردن قفل انداخت و گفت قفل درب ایراد داشته است و در روی این دو خانم قفل شده است.

پ ن : یک سیاست شناخته شده جمهوری اسلامی ایران این است که هرجا کار گاف میشود و گاف رسانه ای میشود یک مسول پاسخگو میشود و نعل وارونه میزند و تقصیر را گردن خود طرف می اندازد.

این سیاست سالهاست که به همین شکل پیش میرود و نمونه اخیرش هم خودکشی تظاهرکنندگان قیام سراسری ایران است که در هر شهر یک را محض نمونه خودکشی کرده اند. اما با خبرنگار البته نمیشود در افتاد و به همین خاطر هم نماینده تبریز خواستار عذرخواهی شده است.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy